תאונות עבודה בענף הבניין

לשיחת ייעוץ חינם השאירו פרטים כבר עכשיו ונחזור אליכם בהקדם!

למימוש הזכויות הרפואיות שלכם חייבים עו"ד- פנו עוד היום לעו"ד הראל יטיב

לשיחת ייעוץ בחינם
צרו איתנו קשר

תוכן עיניינים:

ענף הבניין נחשב לאחד מענפי התעסוקה המסוכנים ביותר. אחוז ניכר מתאונות העבודה הקטלניות קורה במהלך עבודות בניין.

בשנת 2011 היוו ההרוגים מתאונות בענף הבניין 59% מכלל ההרוגים בתאונות עבודה בישראל. הסיבות לכך נובעות משילוב של סיכון הכרוך בעבודה עצמה, רשלנות בשמירה על כללי בטיחות העובדים והיותם של חלק מהעובדים עובדים זרים אשר מתקשים בהבנת השפה העברית. עקב העלייה במספר ההרוגים בתאונות בניין כינסה הכנסת ועדת בדיקה לנושא בתחילת שנת 2012 .

הגורמים לריבוי וחומרת תאונות עבודה בענף הבניין

ריבוי תאונות העבודה בענף הבניין נובע משילוב של כמה גורמים:

סיכון הגלום בעבודה עצמה

עבודות בניין מתבצעות באתרי בניה. אתרי הבניה הם אתרים ארעיים. העובדים נדרשים לטפס לגבהים ללא אמצעי משען או מגן, כמו למשל עבודה על פיגומים.

בנוסף, לעתים עומדים העובדים על חלקי מבנה שעדיין אינם יציבים ובעלי סיכון להתפרקות ונפילה. באתר בניה ישנו גם ציוד כבד כגון מנופים, המורם לגבהים ועלול לסכן את העובדים במקום. עיקר התאונות בענף זה נובעות מנפילות לגובה ופגיעה מן הציוד הכבד בו נעשה שימוש במהלך העבודה.

אי הקפדה על נהלי הבטיחות

מבדיקות שערכו כותבי הדו"ח שנכתב עבור הכנסת בנושא בשנת 2011 עולה, כי באתרי בניה רבים לא מקפידים על הוראות הבטיחות.

בחלק ניכר מאתרי הבניה העובדים אינם מקבלים ציוד מגן כנדרש בחוק. לעתים הציוד שמקבלים העובדים הוא חסר או פגום.

הציוד בו נעשה שימוש בחלק מאתרי הבניה הוא מיושן ומשומש ומועד יותר לתאונות. למשל: שימוש בפיגומים ישנים ובלויים. החוק קובע כי על מנהל העבודה לתת הדרכה לעובדים בנושא הבטיחות בעבודה, אך לא בכל אתרי הבניה נוהל זה מבוצע.

זמניות של עובדים

חלק ניכר מן העובדים באתרי הבניה הם אנשי מקצוע מתחום ספציפי המגיעים לעשות את עבודתם הנקודתית, ועם סיומה עוברים לאתר בניה אחר. עובדים אלה אינם מכירים היטב את אתר הבניה על המוקדים המסוכנים שבו. בהיעדר הדרכה והכוונה מתאימות, עובדים אלה עלולים להיקלע לתאונה עקב חוסר הכרות עם האתר.

עובדים זרים

אחוז ניכר מעובדי הענף הינם עובדים זרים אשר לעתים אינם מבינים את שפתו של מנהל העבודה, או שאינם עובדים מקצועיים בתחום ולכן בעלי סיכון גבוה יותר להיפגע בתאונה עקב חוסר ניסיון וידע.

מה הן זכויותיהם של עובדי בניין ובני משפחותיהם שנפגעו בתאונת עבודה?

עובד בניין שנפגע, או חלילה נהרג, בתאונת עבודה, דינו ככל עובד מתחום אחר במשק אשר נפגע בתאונת עבודה. בפני עובד שכושר עבודתו נפגע עקב תאונת עבודה בבניין עומדים שני ערוצי פיצוי:

1 . פיצוי מטעם ביטוח לאומי: החוק מכיר בנפגעי עבודה ובחובתו לפצותם במקרה של אובדן כושר עבודה. עובד שנפגע זכאי לתשלום דמי פגיעה מטעם ביטוח לאומי לתקופה של שלושה חודשים. (90 יום ).כמו כן הוא זכאי למימון מלא של כל הטיפולים הרפואיים, מכשירים שעליו לרכוש לשם טיפול והקלה וכדומה.

במידה ולאחר 90 ימים אין העובד יכול לחזור לעבודה, ורופא קובע כי כושר עבודתו נפגע לצמיתות, הוא זכאי להגיש תביעה לקצבת נכות. קצבת נכות לנפגעי עבודה מחושבת בהתאם לאחוזי הנכות ובהתאם לשכר שהרוויח הנפגע בשלושת החודשים שקדמו לתאונה.

משפחתו של עובד אשר נהרג בתאונת עבודה זכאית לקצבת תלויים.

2 . תביעת המעביד: במקרה בו התאונה נגרמה עקב רשלנות של המעביד וחוסר הקפדה על נהלי הבטיחות, זכאי העובד (או משפחתו במקרה של מות העובד) לתבוע את המעביד לפיצוי כספי.

עבודת בניין הינה עבודה בעלת סיכון ואחוז תאונות העבודה בה גבוה. נפגעי עבודה בבניין הם בעלי זכויות ככל נפגע עבודה מכל תחום תעסוקתי אחר.

תאונות עבודה באתרי בנייהתאונות עבודה באתרי בנייה הן תאונות עבודה נפוצות מאוד. עובדים רבים בענף הבנייה נפצעים או ניזוקים כתוצאה מהעבודה באתרי הבנייה. במקרים בהם עובד נפגע באתר בנייה, במקרים רבים הוא יהיה זכאי לפיצויים שונים. על תאונות עבודה באתרי בנייה נרחיב במאמר הבא.

 

מהן תאונות עבודה באתרי בנייה?

תאונות עבודה הן תאונות שמתרחשות במהלך העבודה. בענף הבנייה קורות תאונות עבודה רבות והוא נחשב לאחד הענפים המסוכנים ביותר מהבחינה הזו. קיימות פגיעות אפשריות רבות באתרי בנייה ביניהן-

  • נפילה מגובה כמו סולם, פיגומים, כלי הרמה או נפילה לבור.
  • פגיעה כתוצאה מקריסה של מבנה או משטח.
  • פגיעות כתוצאה מחוסר גידור.
  • התחשמלות.
  • פגיעות שונות כתוצאה מעבודה עם כלים מסוכנים כמו מסור, דיסק וכדומה.
  • פגיעות משימוש במנופים, עגורנים וכלים כבדים שונים.
  • פגיעה מכלי רכב שונים כמו משאיות או מלגזות בהן השימוש נפוץ באתרי הבנייה.
  • פגיעות כתוצאה משימוש בכלים לא תקינים או צורת עבודה לא בטיחותית.

ועוד.

מדוע קורות תאונות עבודה באתרי בנייה?

אתרי בנייה הם סביבת עבודה לחוצה, דינמית, עם אנשי מקצוע רבים, כלי עבודה רבים ופעילות רבה. פעמים רבות יש פעילות של גופים וגורמים שונים שלא תמיד פועלים בתיאום.

עובדים רבים ומעסיקים רבים, לא מודעים לחשיבות של מסירת מידע נכונה ושל הדרכות בטיחות לעובדים מה שיכול לגרום לתאונות עבודה רבות. כמו כן, לא כל המעסיקים מספקים לעובדים שלהם ציוד מגן אישי או מקפידים שהעובדים שלהם ישתמשו בציוד המגן.

בנוסף, יש לקחת בחשבון כי פעמים רבות לעובדים רבים תהיה יותר ממשימה אחת להתמקד בה ולא תמיד כל העובדים היו מיומנים, בקיאים או כשירים לביצוע כל המשימות המוטלות עליהם.

כתוצאה מכך, תאונות עבודה באתרי בנייה הן נפוצות מאוד.

 

חובת הדיווח עבור תאונות עבודה באתרי בנייה

כאשר מתרחשת תאונת עבודה באתר בנייה, חלה על המעסיק חובת דיווח על התאונה. הדיווח יתבצע לארבעה גופים שונים- משרד העבודה, למשטרת ישראל, לקופת החולים בה הנפגע מבוטח ולביטוח לאומי. חובת הדיווח חלה על המעביד.

דיווח על תאונות עבודה, יתבצע על ידי המעסיק באמצעות טופס מתאים. את הטופס ניתן להשיג באגף הפיקוח על העבודה. מעסיק שיבחר לא לדווח על התאונה עובר על החוק וצפוי להיענש. יש לקחת בחשבון כי אין קשר בין חובת הדיווח למחלקת הפיקוח לבין הגשת התביעה לביטוח לאומי. כלומר, בדרך כלל המעסיק יצטרך להגיש שני דיווחים כאשר אחד למחלקת הפיקוח והשני לביטוח לאומי.

בכל מצב בו התאונה גרמה למותו של העובד או להיעדרות מהעבודה לשלושה ימים לפחות, על המעסיק לדווח על תאונת העבודה מיד עם התרחשותה. כמו כן, המעסיק מחויב לשמור את פרטי התאונה במקום העבודה.

 

תאונות עבודה באתרי בנייה ומחלות מקצוע

מלבד פציעות הנגרמות מתאונות עבודה, דבר נפוץ נוסף הוא מחלות מקצוע. מחלות מקצוע נגרמות בעקבות תנאי העבודה באתרי הבנייה. לדוגמא, עובד שנגרמה לו פריצת דיסק כתוצאה מהרמת משקלים כבדים. דוגמא נוספת היא עובד שחלה בסרטן הריאות כתוצאה משאיפה של חומרים רעילים, נפוץ בעיקר במפעלים. אלה יכולות להיות פגיעות רבות כמו פגיעות גב, פגיעות צוואריות, פגיעות ברכיים ועוד רבות.

גם פגיעות אלה ייחשבו כתאונות עבודה ולא חייב שתתרחש תאונה כמו נפילה מפיגום, על מנת שהעובד יהיה זכאי לפיצויים בגין תאונות עבודה באתרי בנייה.

 

פנייה לביטוח לאומי בעקבות תאונות עבודה באתרי בנייהפנייה לביטוח לאומי בעקבות תאונות עבודה באתרי בנייה

כאשר התרחשה תאונת עבודה באתר בנייה, יש לפנות לביטוח לאומי על מנת שתכיר בתאונה שהתרחשה כתאונה עבודה. במקרה של פגיעה ואובדן כושר עבודה, העובד יהיה זכאי לתשלום פיצויים מצד ביטוח לאומי.

  • דמי פגיעה

לעתים תאונת עבודה תוביל לפגיעה זמנית שתצריך ימי מנוחה. במצב כזה, העובד יהיה זכאי לתשלום בשיעור של 75% משכר העבודה שלו ולא יותר מ-1,032 שקלים ליום. אלו הם דמי פגיעה. ניתן להגיש בקשה לדמי פגיעה למשך 12 חודשים לאחר הפגיעה. במידה שעברו 12 החודשים, תחול על הפגיעה התיישנות והעובד לא יהיה זכאי לקבלת התשלום.

 

איך מקבלים דמי פגיעה ומי משלם?

כאשר מתרחשת תאונת עבודה, הפעילות הבירוקרטית הנדרשת על מנת לקבל את התשלומים תתבצע מול ביטוח לאומי. על מנת לקבל פיצויים מביטוח לאומי בגין תאונת עבודה, יש להגיש תביעה לדמי פגיעה וקבלת הכרה. לשם כך יש להוכיח בפני ביטוח לאומי כי אכן התרחשה תאונת עבודה.

רוב הפיצוי ישולם על ידי ביטוח לאומי והשאר על ידי המעסיק. דמי פגיעה מוגבלים ל-13 שבועות היעדרות מהעבודה. לאחר התקופה הזו, מי שעדיין נותר עם נכות בעקבות הפגיעה, בין אם חזר לעבודה או לא, יוכל להגיש תביעה לקצבת נכות מהעבודה.

  • קצבת נכות מעבודה

ישנם מקרים בהם תאונת העבודה גורמת לנזק קבוע או לנכות. במצב כזה ההליך מול ביטוח לאומי הופך למורכב יותר. במצב כזה, העובד שנפגע בתאונת העבודה יצטרך להגיש תביעה ל"קצבת נכות מעבודה". לאחר מכן העובד יעבור הליך של בדיקות ובירורים. בדיקות אלה יתבצעו על ידי הועדות הרפואיות של ביטוח לאומי. לאחר הליך הבדיקות, עובד שנקבעו לו אחוזי נכות, יהיה זכאי לקבלת תשלומים חודשיים או למענק חד פעמי. גובה המענק או הקצבה תלויים במגוון רחב של גורמים שונים ביניהם סוג הפגיעה.

לאחר תאונות עבודה באתרי בנייה תופסק העבודה באתר

החל משנת 2016, הוצא תיקון לחוק שקובע כי במקרה של תאונת עבודה באתר בנייה, העבודה באתר הבנייה תופסק. במידה שעובר עבר תאונת עבודה מסכנת חיים באתר בנייה, מנהל הבטיחות יהיה רשאי למנות מפקח. המפקח יהיה אחראי על אתר הבנייה ויוכל להורות על סגירתו ועל הפסקת העבודה בו. בדרך כלל הפסקת העבודה תהיה למעט פעולות הכרחיות שיתבצעו לתיקון ליקויי הבטיחות באתר. מעסיק שיפר את צו הפסקת העבודה באתר צפוי לעונש מאסר של שנתיים או לתשלום קנס שעומד על יותר מ-75,000 שקלים.

מניעת תאונות עבודה באתרי בנייה

תאונות עבודה באתרי בנייה הן ללא ספק מכת מדינה. זהו הענף המועד ביותר לתאונות קטלניות.

איך בכל זאת אפשר לנסות ולשפר את המצב?

שימוש מוקפד בציוד מגן אישי 

קסדה, כפפות, רתמות, משקפי מגן ועוד – אלו פריטים שנועדו להגן על העובדים באתר הבניה מפני סוגים רבים של סכנות. הציוד הזה לעיתים לא נוח, בימים החמים עשוי להכביד, יחד עם זאת – בזמן אמת הוא עשוי לכל הפחות למנוע פגיעה בגוף, ובמקרים רבים – להציל חיים. חשוב וקריטי שהעובדים ישתמשו בציוד שניתן להם.

הקפדה על מקצועיות 

כדאי שכל עובד בתחום הבנייה ידע כיצד הוא אמור לבצע את עבודתו, מה נדרש ממנו, מהן הסכנות העומדות בפניו. גם אם העובד מגיע ללא רקע בתחום, ניתן לבצע הדרכות בנושא, אשר יחזקו את המקצועיות של העובד. זה עשוי לתרום לבטיחות שלו ושל הסובבים אותו ולצמצום תאונות עבודה באתרי בנייה.

מניעת הסחות דעת 

כמו בכביש, גם כאן – תאונות עבודה באתרי בנייה מתרחשות פעמים רבות על רקע הסחת דעת. זה יכול להגיע בדמות הודעות/שיחות בסלולרי, או לחלופין קריאות מצד עובד אחר. מבחינת הסלולרי, יש לקבוע כללים לגבי אופן השימוש במכשיר בעת העבודה באתרי בנייה. מבחינת התקשורת בין העובדים, יש לקבוע מודל תקשורת חכם שימנע צעקות אקראיות באתר הבנייה.

הטמעת תרבות של בטיחות

המפתח למניעת תאונות עבודה באתרי בנייה טמון ביצירת תרבות נכונה. איך יוצרים אותה? בעזרת קמפיינים ויזואליים, שיופיעו בפני העובדים יום-יום, בהם מציינים כמה חשוב לעבוד בטוח כדי לחזור הביתה למשפחה בסוף היום; מציגים את הוראות הבטיחות באופן גלוי לעיני העובדים בכל יום; מאמצים מדיניות אי-ענישה המקדמת את העובד לדווח על אירועי בטיחות ועוד.

 

תאונות עבודה בענף הבניין – נפצעתם במקום העבודה שלכם? חשוב שתמשיכו לקרוא את השורות הבאות!

תאונות עבודה בענף הבנייןענף הבנייה נחשב לאחד מענפי העבודה המסוכנים ביותר הכולל עשרות תאונות עבודה קטלניות בכל שנה. הסיבה המרכזית לכך היא כמובן תוכן העבודה – העובדים עושים שימוש בפיגומים, כלי עבודה מסוכנים, שיטות הרמה שונות, חומרים כבדים ועוד. השימוש התדיר בחומרים ובאמצעים הללו גורר תאונות עבודה רבות. נפצעתם במקום עבודתכם? הגעתם למקום הנכון. אנשים רבים שנפצעים במקום עבודתם כלל לא מודעים לזכויות המגיעות להם מהמוסד לביטוח לאומי. לכן, בשורות הבאות נגע בכל מה שאתם חייבים להכיר אודות פיצויים לנפצעים במקום עבודתם. כיום יש לא מעט עורכי דין מקצועיים העוסקים בתחום זה. עורכי הדין מלווים את הלקוחות בכל שלבי התביעה, עד לקבלת מלוא הזכויות המפורטות בחוק. אז אם גם אתם נפצעתם במקום עבודתכם, הפסקאות הבאות נכתבות במיוחד עבורכם.

 

המעסיק דיווח למנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית? חשוב לוודא זאת – לא כל המעסיקים מקפידים לדווח בזמן!

ראשית, חשוב לדעת כי על פי חוק כל תאונת עבודה משמעותית חייבת להיות מדווחת על ידי המעסיק למנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית. בפועל, ישנן מעסיקים רבים שלא מדווחים, מה שמהווה עבירה פלילית של ממש. שנית, חשוב לדעת שמעבר לתביעה של המוסד לביטוח לאומי, במקרים מסויימים ניתן לתבוע גם את המעסיק. אנשים רבים לא מודעים לנתון זה, מה שגורם להם להסתפק בתביעה של המוסד לביטוח לאומי בלבד. מתי ניתן לתבוע את המעסיק? בשורות הבאות נכיר מקרוב את ההתייחסות החוקית למעסיק במקרים של תאונות עבודה חמורות.

תביעת המוסד לביטוח לאומי – כל מה שחשוב שתכירו בשביל למצות את כל הזכויות שלכם!

רגע לפני שנגע באפשרות לתבוע את המעסיק, חשוב שתכירו את כל הפרטים החשובים אודות התביעה המרכזית – תביעת המוסד לביטוח לאומי. עובד שעבר תאונת עבודה זכאי לקבל דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי עבור כל ימי אי כושר העבודה. מעבר לכך, העובד רשאי להגיש תביעה לבדיקת אחוזי הנכות שנגרמו כתוצאה מתאונת העבודה. במידה ואחוזי הנכות נעים בין 10% ל 19%, העובד זכאי לקבל מענק חד פעמי על בסיס מצבו הרפואי. במידה ואחוזי הנכות גבוהים מ 19%, העובד זכאי לקבל קצבה חודשית בכל חודש למהלך כל שארית חייו. מעבר לכך, ישנם מצבים בהם העובד זכאי לקבל פיצויים מחברות ביטוח שונות הכוללות פוליסת ביטוח תאונות עבודה. עורכי דין מקצועיים העוסקים בתחום דרך קבע, מכירים מקרוב את כל התביעות האפשרויות שניתן להגיש בגין תאונת עבודה. רוצים לקבל את המירב המגיע לכם? הסתייעו בעורך דין מקצועי ומנוסה בתחום.

קראו עוד: זכויות עובדים תאונת עבודה

רוצים לתבוע את המעסיק? אלה התנאים שחייבים להתקיים בשביל שתוכלו לתבוע אותו

ומה באשר למעסיק? תביעת המעסיק מחייבת שיתקיימו מספר תנאים בשביל שיהיה ניתן לתבוע. מהם התנאים? ראשית, חשוב להוכיח כי העבודה אכן כוללת רמת סיכון סבירה. הוכחה זו נועדה בכדי להוכיח כי המעסיק נדרש לנהוג משנה זהירות ולערוך הסדרי בטיחות שונים. חשוב להדגיש, העבודה אינה חייבת לכלול רמת סיכון גבוהה במיוחד, די ברמת סיכון בסיסית. תאונות עבודה בענף הבנייה נחשבות לתאונות עבודה פשוטות שקל מאוד להגיש בהן תביעה נגד המעסיק. ענף הבנייה נחשב לאחד מענפי הבנייה המסוכנים ביותר. לאחר שלב זה, חשוב להוכיח שהמעסיק התרשל בתפקידו לדאוג לבטיחות כלל עובדיו. אם המעסיק לא התרשל ועשה את כל המצופה ממנו ללא דופי, סיכויי התביעה נמוכים למדי. איך מוכיחים שהמעסיק התרשל בחובתו להגן על בריאות עובדיו? ישנן אפשרויות רבות שעורכי דין מקצועיים בתחום מכירים על בוריים.

 

המעסיק התרשל? אתם יכולים לתבוע אותו על כך!

בכללותו של דבר, מעסיק שלא קיים הסדרי בטיחות, דאג להחליף חומרים מסוכנים שפג תוקפם או שיצאו מכלל שימוש תקין – התרשל בחובתו לשמור על בריאות עובדיו, מה שיאפשר להגיש תביעה נגדו. נפצעתם בתאונות עבודה בענף הבניין ואתם רוצים למצות את כל הזכויות שלכם? חשוב לדעת לבחור נכון עורך דין מקצועי העוסק בתחום. אנשים רבים בוחרים עורכי דין באופן שרירותי ללא כל הבחנה ביניהם. על כן חשוב להדגיש שלא כל עורך דין ידע להעניק לכם את השירות הטוב ביותר בתחום. כל עורכי הדין סיימו את כל שנות הלימודים האקדמיים בענף המשפטים, אך לא כולם עברו את אותו מסלול הכשרה. ריבוי החוקים והסעיפים מחייב את הסטודנטים למשפטים לבחור תחום אחד בו הם ירצו להתמקד.

 

כך תבחרו נכון את עורך הדין המקצועי והמנוסה ביותר

עורך דין מקצועי שעבר את שלבי ההתמחות שלו בתחום תאונות העבודה מכיר את כל החוקים והסעיפים הרלוונטיים על בוריים. היכרות זו מהווה יתרון משמעותי עבור כל לקוחותיו שנהנים משירות מלא ומיטבי. איך בוחרים נכון עורך דין מקצועי שעבר התמחות בתחום? ישנן מספר דרכים יעילות לעשות זאת. הדרך הראשונה היא פשוט לשאול את עורך הדין באיזה תחום הוא עבר את תחום הכשרתו. חשוב לוודא שהוא גם עוסק בתחום במהלך עבודתו היומיומית, כך שהוא מכיר היטב ובבקיאות רבה את כל הסעיפים ותתי הסעיפים הרלוונטיים שיכולים לשרת נאמנה את כל לקוחותיו. הדרך השניה לאתר עורך דין מקצועי שעוסק בתחום היא לפנות למשרד עורכי דין גדול ומקצועי.

משרדי עורכי דין גדולים ומקצועיים כוללים סוללת עורכי דין מקצועיים לכל תחום

כיום יש לא מעט משרדי עורכי דין גדולים הכוללים את כל עורכי הדין המקצועיים ביותר בתחומם. משרד עורכי דין מקצועי עורך סינון לכל עורכי הדין שבאים בשעריו, כך שבחירה במשרד מבטיחה לכם בחירה נכונה בעורך דין מיומן ומנוסה שידע להעניק לכם את המירב. מתמודדים עם תאונות עבודה בענף הבניין? אל לכם לוותר על כל הזכויות שלכם. בחרו נכון עורך דין מקצועי שידע למצות את מלוא הזכויות שלכם וקבלו את כל המגיע לכם.

קראו עוד: זכויות נפגע במקום העבודה

למימוש הזכויות הרפואיות שלכם חייבים עו"ד- פנו עוד היום לעו"ד הראל יטיב

לשיחת ייעוץ בחינם
צרו איתנו קשר
072-3940742
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!