זכויות בני משפחה וקרובים של נפגע בעבודה

לשיחת ייעוץ חינם השאירו פרטים כבר עכשיו ונחזור אליכם בהקדם!

למימוש הזכויות הרפואיות שלכם חייבים עו"ד- פנו עוד היום לעו"ד הראל יטיב

לשיחת ייעוץ בחינם
צרו איתנו קשר

תוכן עיניינים:

נפגע בעבודה זכאי למגוון רחב של הטבות, גמלאות וטיפולים, בהתאם לחומרת פגיעתו בעבודה וחומרת המצב כפי שנקבעה לו ע"י אחוזי הנכות ובחינת אי תפקודו היומיומי עקב הפגיעה בעבודה.

עם זאת, לא רק הנפגע עצמו זכאי להטבות ולזכויות רפואיות. במקרים מסוימים,בעת פטירתו של הנפגע בעבודה עקב הפגיעה, המותיר אחריו קרובים ובני משפחה, יהיה באפשרותם לבקש להיות זכאים למימוש זכויות והטבות כלכליות שונות.

אלו זכויות מוקנות בני משפחת הנפגע בעבודה וכיצד ניתן לממשם?

על פי הנחיות המשרד לביטוח לאומי, יהיו זכאים לקבלת גמלה בני משפחתו של מבוטח שהיה שכיר ונפטר כתוצאה מפגיעה בעבודה, כולל בהתנדבות. זכאים אלו נקראים גם "שארים" והם זכאים להטבות שונות. בנוסף, הביטוח הלאומי מעניק שורה של קצבאות והטבות שונות מעבר לקצבאות התלויים. ישנם קצבאות הניתנות באופן חד פעמי לאירוע ספציפי כבר מצווה, נישואים חדשים, וכן מענק פטירה.

תשלום הקצבה לילדים ממומש בצורה שונה בהתאם לסיטואציה הקיימת. היינו-במקרים בהם הילד נמצא בבית הוריו אך אינו זכאי לקבלת הקצבה היא תשולם להורה עד גיל 18. במידה והילד אינו מתגורר בבית-הקצבה תשולם למי שאחראי להוצאותיו וכלכלתו.

קרובי המשפחה המוגדרים לקבלת זכאות כ"קרובי/שארי" הנפגע בעבודה

להלן נמנה את רשימת הזכאים וסוג הזכויות המוקנות להם על פי תקנות הביטוח הלאומי:

א. אלמנה – תקבל קצבה במידה והייתה אשתו של הנפגע בעבודה בשעת מותו. הגמלה תשולם לה גם במקרה שהיא עובדת או שהיא בעלת הכנסות ממקורות נוספים.

ב. אלמן – על מנת לקבל קצבה על האלמן להיות נשוי לנפגעת בעבודה בשעת הפטירה ומתקיים בו אחד מן התנאים הבאים : יש עמו ילד הזכאי לקצבה/ האלמן אינו מסוגל להחזיק את עצמו באופן כלכלי. כמו כן על פי תיקון חדש משנת 2012 אם הכנסתו נמוכה מ4,913 ₪ האלמן יענה על התנאי.

ג. ילדי הנפגע בעבודה – יקבלו קצבה אם יענו על אחד מן התנאים הבאים:

(1)  לא מלאו לילד 18 שנה.

(2)  מלאו לו 18 אך לא 20 ועיקר עיסוקו הינו לימודיו במוסד חינוכי/ מסגרת קדם צבאית כלשהיא של הצבא.

(3)  פחות מגיל 24 אך משרת בשירות סדיר/עתודה/מסלול התנדבותי.

ד. הורי הנפגע בעבודה – יזכו בקצבה במידה ועיקר אחזקתם הייתה על הנפגע בעבודה שנפטר או במקרה שהם לא מסוגלים לכלכל את עצמם באופן עצמאי.

ה. המוסד לביטוח לאומי אף מכיר בקרובים אחרים מעבר לרשימה זו כדוג' אחות סבתא סבא וכו' אך רק במידה ויענו על אחד מן התנאים הבאים:

(1)  גרו בביתו של הנפגע שנפטר לפחות שנה בטרם הפגיעה

(2)  היו תלויים במשמעו שכל כלכלתם הייתה על הנפגע המבוטח.

(3)  אינם יכולים כיום להחזיק את עצמם כלכלית באופן עצמאי.

מעבר לכך, קרובי המשפחה זכאים אף לזכויות השארים במוסדות שונים מעבר לביטוח הלאומי:

א. הנחה בתשלומי ארנונה מן הרשות המקומית בכפוף לגובה ההכנסה.

ב. הנחה בקניית תרופות בקופת חולים וכן בהוצאות שונות עבור הקופה.

ג.  סיוע ברכישת דירה בדיור ציבורי ממשרד הבינוי והשיכון.

ד. על פי הנסיבות ניתן לקבל הטבות נוספות במוסדות כבזק, חברת חשמל, והנחה באגרת הטלוויזיה.

על בן משפחה של נפגע בעבודה שנפטר, לפנות את הביטוח הלאומי לשם בדיקת זכאותו. במידה ואכן יתברר כי קרוב המשפחה עונה על ההגדרות המנויות בתקנות הביטוח הלאומי, יוכל אותו קרוב לממש זכויות רפואיות על ידי קבלת קצבאות קבועות וכן קצבאות חד פעמיות בסיטואציות שונות.

ראו גם:

הפיצויים המגיעים לנפגעי עבודה

למימוש הזכויות הרפואיות שלכם חייבים עו"ד- פנו עוד היום לעו"ד הראל יטיב

לשיחת ייעוץ בחינם
צרו איתנו קשר
072-3940742
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!