אירוע מוחי כתאונת עבודה

לשיחת ייעוץ חינם השאירו פרטים כבר עכשיו ונחזור אליכם בהקדם!

למימוש הזכויות הרפואיות שלכם חייבים עו"ד- פנו עוד היום לעו"ד הראל יטיב

לשיחת ייעוץ בחינם
צרו איתנו קשר

תוכן עיניינים:

הקביעה האם אירוע מוחי שעבר אדם ייחשב כתאונת עבודה נעשית על ידי המוסד לביטוח לאומי, וזאת בהסתמך על הפרטים שמילא הנפגע בטופס התביעה להכרה בתאונת עבודה, בתשובות שמסר לחוקר הביטוח הלאומי, מסמכיו הרפואיים (לרבות חוות דעת מומחה רפואי) ועדויות העדים לאירוע, אם ישנם.

לקביעת המוסד לביטוח לאומי שהפגיעה אכן תיחשב כתאונת עבודה יש השלכות משמעותיות על עתידו הכלכלי של הנפגע ועל הזכויות הסוציאליות להן יהיה זכאי. זאת, בעיקר כאשר האירוע המוחי הוביל למוגבלות כלשהי הפוגעת הכושר השתכרותו של הנפגע.

מהי תאונת עבודה?

"תאונת עבודה" הינה תאונה אשר נגרמה באחד מהאופנים הבאים:

  • במקום העבודה, תוך כדי ועקב העבודה.
  • בדרכו של העובד מביתו לעבודה או בחזרה מהעבודה הביתה.
  • בתאונת דרכים בה היה מעורב העובד בדרכו מביתו לעבודה או בחזרה מהעבודה הביתה, או בתאונת דרכים שאירעה במהלך עבודתו כאשר נשלח על ידי המעביד לביצוע עבודה כלשהי במסגרת עיסוקו או אחריותו.

זכויות עובד שפגיעתו הוכרה כתאונת עבודה

דמי פגיעה – אם אירוע מוחי בו לקה אדם הוכר כתאונת עבודה, הוא יהיה זכאי לקבל דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי בעבור תקופת היעדרותו מהעבודה, לעניין 3 חודשי ההיעדרות הראשונים בלבד. גובה דמי הפגיעה יהיה בסך 75% משכרו (הממוצע) בתקופה שלפני האירוע המוחי כפול מספר החודשים שנעדר ממקום העבודה.

קצבת נכות – החוק קובע כי לאחר שהוכר האירוע המוחי כתאונת עבודה, קיימת לנפגע זכאות להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות. בהתאם לדרגת הנכות, אשר נקבעת על פי החלטת ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי, תיקבע קצבת הנכות לה יהיה זכאי הנפגע.

יש להבחין בין נכות זמנית לנכות צמיתה אשר נקבעה לנפגע. אם הועדה הרפואית סבורה כי מצבו הרפואי של הנפגע ישתנה תוך פרק זמן מסוים, תיקבע לו נכות זמנית ולפיה הוא יקבל קצבה חודשית במהלך תקופת הנכות הזמנית. אם נקבעה לנפגע נכות צמיתה (מלכתחילה, או לאחר תום תקופת הנכות הזמנית) מתחת ל-20%, הוא יהיה זכאי למענק נכות חד פעמי.

אם נקבעה לו נכות צמיתה של 20% ומעלה, יזכה לקצבת נכות חודשית קבועה בהתאם לגובה הנכות ושכרו הממוצע טרם הפגיעה.

צירוף חוות דעת מומחה רפואי לתביעה

נפגע אשר מגיש תביעה בגין תאונת עבודה או פגיעה בעבודה שכתוצאה ממנה נגרם לו נזק רפואי, צריך לבסס את טענתו בהסתמך על חוות דעת מומחה רפואי בתחום הפגיעה. על חוות הדעת להתייחס לנסיבות שהובילו לפגיעה, ממצאי האבחון הרפואי והערכת אחוזי הנכות הרפואית (הזמנית והקבועה) שנותרו לתובע עקב הפגיעה ושעל בסיסם מחושב גובה הפיצוי שיפסק לתובע.

מיהו מומחה רפואי?

בתקנות סדר הדין האזרחי מוגדר "מומחה רפואי" כ- "רופא בעל תואר מומחה ששמו כלול ברשימת הרופאים שנתפרסמה לפי תקנה 34 לתקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות), התשל"ג-1973."

כיצד להיערך להגשת תביעה בגין פגיעה בעבודה?

חשוב שהנפגע ירכז טרם פגישתו עם עורך הדין והמומחה הרפואי את כל המסמכים הנוגעים לאירוע (כגון פרוטוקולי בדיקות רפואיות, קבלות בגין הוצאות על טיפולים ותרופות, דוחות תאונה, קבלות עבור תשלומים שונים כגון פינוי באמבולנס, ביקורי רופא ועוד).

מסמכים אלה יסייעו לשפוך אור על הנסיבות שהובילו לפגיעה ועל היקף הנזק שנגרם, לפי קביעת המומחה במסגרת חוות דעתו.

למימוש הזכויות הרפואיות שלכם חייבים עו"ד- פנו עוד היום לעו"ד הראל יטיב

לשיחת ייעוץ בחינם
צרו איתנו קשר
072-3940742
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!