פרוצדורה לתביעת תאונת עבודה

לשיחת ייעוץ חינם השאירו פרטים כבר עכשיו ונחזור אליכם בהקדם!
לשיחת ייעוץ חינם
צרו איתנו קשר

או חייגו

תוכן עיניינים:

פרוצדורה לתביעת תאונת עבודההמוסד לביטוח לאומי מבטח את עובדי המשק שנפגעו בעבודה בגין אובדן הכנסה או שכר בעקבות הפגיעה, אשר גרמה להם לאבד את כושר עבודתם. זאת ועוד, המוסד מעניק לעובד אפשרות לקבל טיפולים רפואיים חינמיים בנזקים שגרמה לו אותה פגיעה ולבסוף, אם תוצאות הפגיעה יישארו בגופו לצמיתות, יהא העובד זכאי למענק או קצבה מהביטוח הלאומי, זאת בהתאם לקביעת הוועדה הרפואית של המוסד, כמפורט להלן.

מה הוא, אם כן, המסלול שעל עובד לעבור על מנת לקבל את התגמולים המגיעים לו מהמוסד לביטוח לאומי, כמפורט לעיל? ראשית, עליו להגיש תביעת תאונת עבודה למוסד לביטוח לאומי, במסגרתה הוא יבקש כי ישולמו לו דמי הפגיעה להם הוא זכאי. טופס תביעת תאונת עבודה צריך להיתמך באישורים רפואיים המעידים על כך כי בעקבות אותה פגיעה בעבודה, הניזוק אינו יכול לעבוד בעבודתו, כמו גם בעבודה מתאימה דומה.

המוסד לביטוח לאומי יקבל תביעת תאונת עבודה

המוסד לביטוח לאומי יקבל תביעת תאונת עבודה שהוגשה על ידי הניזוק וישלם לו, בעקבות כך, דמי פגיעה, במידה והאישורים הרפואיים שצירף מציינים את התקופה במהלכה נבצר ממנו לעבוד בעבודתו, והכול בכפוף לכך שהוא אכן לא עבד בפועל במשך התקופה האמורה.

את תביעת תאונת עבודה יש למסור למוסד לביטוח לאומי לא יאוחר משנים עשר חודשים מהיום שבו הפסיק הניזוק לעבוד, כאשר במידה ותביעתו תתקבל, הוא יקבל דמי פגיעה למשך תשעים ואחד ימים, לכל היותר. אף תגמולי הפגיעה שיקבל העובד מוגבלים בחוק, כך ששיעורם היומי יחושב על פי הכנסתו בשלושת החודשים שקדמו ליום בו הפסיק לעבוד בגין הפגיעה.

לא יהא זה למותר לציין כי ישנם מקרים בהם דוחה המוסד לביטוח לאומי תביעת תאונת עבודה מטעמים שונים, כאשר אחת מטענות הדחייה השכיחות הינה כי אין מדובר בפגיעה בעבודה, על פי הגדרת חוק הביטוח הלאומי. במצבים בהם נדחית תביעת תאונת עבודה, זכאי העובד להגיש ערעור על הדחיה לבית הדין האזורי לענייני עבודה, לא יאוחר משנים עשר חודשים מהיום שקיבל את הודעת הדחייה מהמוסד לביטוח לאומי.

כפי שנאמר לעיל, ניזוק אשר הפגיעה בעבודה פגעה לצמיתות ביכולת העבודה שלו, יהא רשאי להגיש תביעה לקבלת קצבת נכות, אולם זכותו זו תתאפשר רק לאחר הגשת תביעת תאונת עבודה וקבלת דמי פגיעה בעקבותיה. לאחר הגשת טופס התביעה לקבלת קצבת נכות, יוזמן הניזוק לוועדה רפואית, אשר חבריה הם רופא או רופאים המתמחים בסוג הפגיעה של העובד.

תביעת תאונת עבודה

חברי הוועדה יבדקו האם נכותו הנטענת נגרמה כתוצאה מאותה פגיעה בעבודה ומה היא דרגת הנכות שיש לקבוע לו, אם בכלל. דרגת הנכות נקבעת בהתאם לרשימת הליקויים המנויה בתקנות הביטוח הלאומי, כך שלצידו של כל ליקוי מופיעים אחוזי הנכות שיש לקבוע בגינו. יש להבהיר כי הניזוק יכול להופיע בפני הוועדה על ידי נציג מטעמו, לרבות עורך דינו, אשר יפרוס את טענותיו בשמו.

כשם שביכולתו של העובד לערער על דחיית תביעת תאונת עבודה, כאמור, הוא רשאי לערער על החלטת הוועדה הרפואית בעניינו על ידי הגשת ערר לוועדה הרפואית לעררים. אולם, להבדיל מערעור על דחיית תביעת תאונת עבודה, את הערעור על החלטת הוועדה יש להגיש לא יאוחר משלושים ימים מקבלת ההחלטה על ידה.

ועדת העררים מונה שלושה רופאים, כאשר ההחלטה הניתנת על ידם הינה סופית והניזוק יוכל לערער עליה בפני בית הדין האזורי לענייני עבודה – אך ורק בנוגע לשאלות משפטיות העולות ממנה. במידה וההחלטה אכן מעלה שאלות שבמשפט, יש להגיש את הערעור עליה בתוך שישים ימים מדחיית הערעור, כאמור.

עוד בנושא:

זכויות נפגעי תאונות עבודה

המוסד לבטיחות וגהות

לשיחת ייעוץ חינם
צרו איתנו קשר

או חייגו

עו״ד דוידוף-יעקובי

עו״ד דוידוף-יעקובי

מומחית לנזקי גוף; רשלנות רפואית, תאונות קשות וביטוח לאומי.
מנהלת ומייסדת המרכז לזכויות רפואיות בישראל.

מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!