ועדת ערר של הביטוח הלאומי

לשיחת ייעוץ חינם השאירו פרטים כבר עכשיו ונחזור אליכם בהקדם!

למימוש הזכויות הרפואיות שלכם חייבים עו"ד- פנו עוד היום לעו"ד הראל יטיב

לשיחת ייעוץ בחינם
צרו איתנו קשר

תוכן עיניינים:

המוסד לביטוח לאומי הוא הגוף שמקבל החלטות בנוגע למתן קצבאות לאנשים שהוגדרו כנכים על ידי אחת מהוועדות הרפואיות של המוסד.ועדת ערר של הביטוח הלאומי הינה סמכות נוספת ועליונה אליה מגיעים תובעי קצבאות שאינם מרוצים או מקבלים את ההחלטה שניתנה בוועדה הרפואית הראשונה. כמו התובע גם הביטוח הלאומי רשאי לערר על ההחלטה שניתנה בוועדה הרפואית.

המוסד לביטוח לאומי מקיים שלושה סוגים של ועדת ערר של הביטוח הלאומי

ועדת ערר – נכות רפואית

תובע שנקבע לגביו כי הוא סובל מדרגת נכות רפואית של פחות מ-80% או תובע שנקבע כי דרגת אי הכושר שלו מגיעה עד 74% יכולים להגיש ערעור על ההחלטות בפני ועדת ערר רפואית.

ועדת ערר – דרגת אי כושר השתכרות

תובע שנקבע כי לא איבד את כושר השתכרותו או שאיבד אך פחות מ-50% מכושר ההשתכרות יכול להגיש ערעור על ההחלטה לוועדת ערר של הביטוח הלאומי. כמו כן תובע שנקבע כי כושר ההשתכרות שלו נמוך מ-74% יכול אף הוא להגיש ערעור.

ועדת ערר של הביטוח הלאומי – שירותים מיוחדים

תובע אשר אינו מרוצה מגובהה של הקצבה שאושרה בעבורו על ידי הביטוח הלאומי או תובע שנדחתה בקשתו לקצבה רשאים להגיש ערעור בתנאי שיעמוד בקריטריונים הבאים: לתובע נקבעה נכות רפואית בשיעור של שישים אחוזים לפחות, והוא מקבל קצבת נכות כללית; או שהתובע היה זכאי בעבר לקצבת שירותים מיוחדים בטרם הגיע לגיל הפנסיה.

את הערעורים לוועדות ערר של הביטוח הלאומי יש להגיש תוך 30 יום ממועד קבלת ההחלטה הראשונה ואת הנימוקים הרפואיים והפרוצדורליים לערעור יש להגיש תוך 30 ימים נוספים, זאת אומרת שעל כל הערר להיות מוגש תוך 60 יום מעת קבלת ההודעה על החלטת הועדה הראשונה. את הערר יגיש התובע לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו בכתב ויפרט את נימוקיו לערר.

ועדת הערר יושבת לרוב בהרכב של שלושה רופאים כאשר לפחות אחד מהרופאים צריך להיות מומחה בתחום פגיעתו של העורר. הוועדה רשאית לדון בכל נושא לרבות סעיפים עליהם לא ערר התובע. בהחלטתה יכולה הוועדה להשאיר על כנה את פסיקת הוועדה הראשונה או לשנותה באמצעות הגדלת אחוזי הנכות או את דרגת אי הכושר או הקטנתם.

סופיות ההחלטה ומעורבות בית הדין לענייני עבודה

החלטת ועדת ערר של הביטוח הלאומי הינה סופית בכל הנוגע לקביעה הרפואית אך אם נפלו פגמים משפטיים בהתנהלותה של הוועדה או בהחלטותיה ניתן לערער באמצעות שאלת חוק על ההחלטה לבית הדין האזורי לענייני עבודה. על העורר לפרט את כל המקומות בהם נפלו טעויות או פגמים מבחינה משפטית בלבד. יש להדגיש כי על הקביעה הרפואית לא ניתן לערער.

פגמים משפטיים נקבעו על ידי הפסיקה כפגמים אשר אינם עולים בקנה אחד עם תקנות המוסד לביטוח לאומי או עם כללי הצדק הטבעי. בית הדין לענייני עבודה יתערב בהחלטת ועדת הערר במקרים בהם הוועדה לא נימקה את החלטתה, לא השתתף מומחה בתחום פגיעתו של העורר וכיוצא באלו. במקרים בהם בית הדין לענייני עבודה מתערב הוא יחזיר את הדיון לוועדת הערר בכדי שתשוב ותדון במקרה.

ערעור על החלטת פקיד התביעות

פקידי התביעות מקבלים את הנתונים בנוגע לתובע וקובעים החלטות מסוימות בנוגע לדרגת אי הכושר. עלכל החלטה של פקיד תביעות שאיננה נוגעת לאי הכושר כמו החלטות הנוגעות לתקופות העבודה של המבוטח, גילו, השכלתו הכנסתו מהעבודה וממקורות אחרים ניתן לערער בפני בית הדין האזורי לענייני עבודה. את ערעור יש להגיש עד שנה מעת קבלת ההודעה הכתובה של פקיד התביעות.

למימוש הזכויות הרפואיות שלכם חייבים עו"ד- פנו עוד היום לעו"ד הראל יטיב

לשיחת ייעוץ בחינם
צרו איתנו קשר
072-3940742
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!