האם תנוחת רגל של נהג אוטובוס נחשבת לפגיעה בעבודה?

לשיחת ייעוץ חינם השאירו פרטים כבר עכשיו ונחזור אליכם בהקדם!

למימוש הזכויות הרפואיות שלכם חייבים עו"ד- פנו עוד היום לעו"ד הראל יטיב

לשיחת ייעוץ בחינם
צרו איתנו קשר

תוכן עיניינים:

פגיעה בעבודה עלולה לגרום לאובדן כושר עבודה, מלא או חלקי. במצב זה, זכאי הנפגע להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי, לשם קבלת קצבת נכות. המוסד לביטוח לאומי מכיר בפגיעה בעבודה, אשר נגרמה מאחת מאלו: תאונת עבודה, מחלת מקצוע ומיקרוטראומה.

כאשר מדובר על פגיעה אשר נוצרה עקב הצורך להיות בתנוחה מסוימת, כמו במקרה של נהג אוטובוס, הנדרש לתנוחת רגל מסוימת, לשם הנהיגה באוטובוס, יכולה הפגיעה הזו, להיחשב כפגיעה בעבודה, אם יוכיח העובד כי מדובר באחד מסוגי הפגיעות שלעיל.

תאונת עבודה

החוק קובע כי פגיעה תיחשב כתאונת עבודה, אם התרחשה תוך כדי העבודה ובגינה. על הפגיעה להיות אירוע חריג, למשל, כמו נפילה תוך כדי העבודה. לפיכך, תנוחת רגל של נהג אוטובוס, אותה הוא מבצע כל תקופת עבודתו, לא תוכל להיחשב כתאונת עבודה, משום שהיא אינה בגדר אירוע חריג וחד פעמי, אלא מדובר בפעולה חוזרת ונשנית.

יש לציין כי תאונת עבודה אינה חייבת להתרחש דווקא במקום העבודה, אלא היא יכולה לקרות גם בדרך מביתו של העובד אל העבודה ובחזרה ממנה אל ביתו. יש להדגיש כי אם ביצע העובד סטייה משמעותית מדרכו הרגילה אל מקום העבודה או חזרה ממנו, לא תוכר התאונה כתאונת עבודה.

מחלת מקצוע

פגיעה בעבודה יכולה להתרחש גם עקב מחלת מקצוע, היא מחלה אשר לקה בה העובד בשל תנאי עבודתו, למשל, חשיפה לחומרים מסוכנים. המוסד לביטוח לאומי, אינו מכיר בכל מחלה כמחלת מקצוע וישנה רשימה סגורה של מחלות. על כן, אם חלה העובד במחלה שאינה מופיעה ברשימה, לא יוכל להגיש תביעה בגין מחלת מקצוע, אף אם המחלה נגרמה בשל תנאי העבודה.

כאשר מדובר על פגיעה כתוצאה מתנוחת רגל של נהג אוטובוס, יכול וזו תוכר כמחלת מקצוע, אם יצליח הנפגע להוכיח כי התנוחה בה נדרש להיות, היא חלק מתנאי עבודתו, גרמה לאחת המחלות המוכרות על ידי המוסד לביטוח לאומי.

מיקרוטראומה

מיקרוטראומה, הוא מצב שבו נוצר נזק חמור לאיבר מסוים, לא בשל מחלה או בשל אירוע חד פעמי כמו תאונה, אלא בשל ביצוע אותה תנועה שוב ושוב, או אי תנועה, תוך גרימת נזקים קטנים לאורך התקופה, אשר לבסוף מצטברים לכדי נזק אחד חמור מאוד, הפוגע ביכולת התפקוד של הנפגע.

נהג אוטובוס אשר נדרש לתנועה מסוימת ברגלו, באופן חוזר, על מנת לבצע את עבודתו, יכול שתיווצר ברגלו פגיעה, העונה להגדרה של מיקרוטראומה. במידה וכן, יהיה זכאי הוא לקבלת קצבה מטעם המוסד לביטוח לאומי.

הוכחת הקשר הסיבתי

קבלת התביעה על ידי המוסד לביטוח לאומי, טעונה הוכחת הקשר הסיבתי שבין האירוע החריג (במקרה של תאונת עבודה) או תנאי העבודה (במקרה של מחלת מקצוע או מיקרוטראומה)  לבין הנזק ממנו סובל הנפגע. האמצעי המרכזי העומד לרשותו של הנפגע הוא כמובן חוות דעת מומחה, אשר תקבע כי הנזק נשוא התביעה, הוא תוצאה של האירוע החריג או של תנאי העבודה, הדורשים ביצוע תנועה חוזרת שוב ושוב, כאשר מדובר על מיקרוטראומה.

המוסד לביטוח לאומי וחברות הביטוח (אליהן גם מוגשות תביעות)  ינסו לערער את הקשר הסיבתי ולטעון כי הנזקים נגרמו בשל נסיבות אחרות, אולם חשוב להבהיר כי לא בכל מקרה בו קיימות נסיבות אחרות אשר יכולות היו ליצור את הנזק או להשפיע עליו, יתנתק הקשר הסיבתי.

כך, למשל, מצב שבו קיים מרכיב תורשתי אצל הנפגע, אשר יכול היה להשפיע על חומרת הנזק. עצם קיומו, אינו בהכרח שולל את הנזק שנגרם עקב  האירוע או עקב ביצוע אותה תנועה, או אי תנועה במשך תקופה ארוכה, לשם ביצוע העבודה.

למימוש הזכויות הרפואיות שלכם חייבים עו"ד- פנו עוד היום לעו"ד הראל יטיב

לשיחת ייעוץ בחינם
צרו איתנו קשר
072-3940742
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!