תאונת עבודה לצלמים

לשיחת ייעוץ חינם השאירו פרטים כבר עכשיו ונחזור אליכם בהקדם!
לשיחת ייעוץ חינם
צרו איתנו קשר

או חייגו

תוכן עיניינים:

תאונת עבודה לצלמיםאם אתה צלם במקצועך, שכיר או עצמאי, ונפגעת בתאונת עבודה, המאמר הזה נועד עבורך. חוק ביטוח נפגעי עבודה מקנה את האפשרות לזכאות לדמי פגיעה מהביטוח הלאומי עבור תאונת עבודה, עבור שכירים ועבור עצמאים כאחד, ואף מאפשר זכייה בכספים רבים. החוק מקנה דמי פגיעה וזכויות נפגע במקום העבודה, עבור מי שאירעה לו כל פגיעה בעבודה, בזמן העבודה, בדרך לעבודה או בדרך מהעבודה הביתה, עבודה תאונת עבודה או מחלת מקצוע. זכות זו של נפגע מקנה זכאות לגמלאות שונות, קבלת כספים ואף קביעת אחוזי נכות במקרים מסוימים, בהם יוכל לזכות  לאחר הגשות תביעות מתאימות ואישור הביטוח הלאומי למתן דמי הביטוח. הגשת התביעות מול הביטוח הלאומי היא לרוב לאחר שנעדר לפחות 12 יום מעבודתו. שכן, לפי החוק, עובד שנעדר פחות מ-12 ימי מחלה לאחר תאונת עבודה, לא יהיה זכאי לדמי פגיעה מהביטוח הלאומי, אלא מהמעסיק כשכיר או כלל לא כעצמאי. וכן, ככל שנעדר עובד בזמן הארוך מ-12 ימים, יהא זכאי לזכאות דמי הפגיעה בגין תאונת העבודה. בנוסף לזכאות זו ישנן זכאויות נוספות, כמפורט במאמר זה.

מהי תאונת עבודה לצלמים המזכה בדמי פגיעה?

כל פגיעה בעבודה אשר מוכחת ככזו זכאית לקבלת גמלאות מסוימות, בפרט דמי פגיעה. פגיעה בעבודה מוגדרת כתאונת עבודה או כמחלת מקצוע. ככל שהינך צלם, שכיר או עצמאי אשר נפגע במהלך ביצוע עבודתו, תוכל לתבוע מהמוסד ביטוח לאומי דמי פגיעה. מבחינת תאונה בעבודה, זו תיחשב כתאונה שאירעה תוך כדי עבודה, בדרך לעבודה, או בדרך מהעבודה חזרה הביתה. וכן, תאונה שנגמרמה עקב ביצוע העבודה, בין אם אצל ארגון גדול, מעסיק או מי מטעמו, וכיוצא בזה. זאת עבור עובד שכיר. ואילו בעבור עובד עצמאי, תאונת עבודה תיחשב לכזו שהתרחשה תוך כדי ביצוע משלח ידו, בדרך אל העבודה או ממנה הביתה. במקרה שלך למשל, פגיעה שאירעה בחזרה מאירוע חתונה לביתך.

מבחינת דמי פגיעה בעקבות מחלת מקצוע, זו האחרונה תיחשב לכזו אשר מותאמת לתקנות החוק. כלומר, פגיעה שאירעה למבוטח עקב עבודתו השוטפת, תחת דרישות החוק כפי הוויתו. לפי תקנות החוק, עובד אשר חלה במחלת מקצוע עקב עבודתו, בין אם אצל מעסיקו או אצל מטעמו, יחשב הדבר לתאונה עבודה. ואילו עבור עובד עצמאי, תיחשב תאונת עבודה לכזו שהתרחשה עקב משלח ידו במהלך העסקים הרגיל. מחלת מקצוע היא גם מצב בו עובד חלה במחלה שאיננה מופיעה בתקנות ברשימת מחלות המקצוע, אך למרות זאת, נקבע לפי חוות דעת מומחה כי קיים קשר סיבתי בין מחלת המקצוע לבין העבודה השוטפת בה עבד המבוטח. במקרה שלך למשל, בעיה אורתופדית שנוצרה עקב שימוש מירבי במצלמת וידאו.

תאונת עבודה לצלמים- מהם סוגי הגמלאות שניתן לקבל כתוצאה מכך?

ככל שאכן אירעה פגיעת עבודה בגזרתך, יכול שתהא זכאי לכמה זכאויות לאחר אירוע הפגיעה. בהגיע התביעות אליו, בוחן הביטוח הלאומי את הפרטים, ומחליט על פי הנתונים שלפניו, בהתאמה לחוק, לגבי אופי וסכומי הקצבאות שישולמו.

תאונת עבודה לצלמים והגמלה הפופולארית ביותר היא כמובן קבלת דמי פגיעה. זהו תשלום יומי לעובד אשר נפגע במהלך ביצוע עבודה, ואשר נעדר במשך תקופה בת יותר מיומיים, אך לא יותר מ-91 ימים. כאן, לפי החוק, נקבעת הזכאות על סמך "תעודת אי כושר לנפגע בעבודה". תעודה זו יש להשיג על ידי הרופא המטפל בבית החולים. יצויין, כי החל משנת 1997, התשלום לשכירים עבור תשעת ימי הפגיעה הראשונים נעשה על חשבון המעסיק, ואילו לעצמאים איננו בר תשלום. בשנת 2005 עלה מניין ימים זה מתשעה ל-12. כלומר, אירוע תאונת עבודה ייחשב לבר זכאות לדמי פגיעה ככל שהמבוטח שהה בחופש מחלה לפחות 12 ימים. אם שהה המבוטח פחות מ-12 ימים, והוא שכיר, המעסיק משלם. ואילו אם עצמאי- אין מקבל תשלום כלל. גמלה זו משולמת באופן חד פעמי לאחר אישור התביעה.

גמלה נוספת האפשרות לקבלה היא גמלת נכות, אשר לא מתקבלת בכל מקרה, ומתחלקת למספר סוגים שונים. הסוג הראשון הוא גמלת נכות מעבודה. גמלת נכות מעבודה משולמת למי אשר נפגע במהלך עבודתו, וכן אשר אישרה ועדה רפואית את נכותו בנתון של 9 אחוזים לכל הפחות. נכות זו יכול שתתקבל באופן זמני (קצבת נכות זמנית), ויכול שתקבע כיציבה וקבועה (קצבת נכות קבועה). קצבת הנכות הזמנית מתקבלת כאשר לא ידוע מה יהיה מצב המטופל בעתיד, הקרוב או הרחוק. קצבת נכות קבועה תתקבל כאשר מצב המטופל יציב וידוע עתידו. גמלה זו משולמת בכמה אופנים. עבור מי שנכותו בת 9-19 אחוזים- משולמת באמצעות מענק חד-פעמי; עבור מי שנכותו בת 20 אחוזים ויותר- משולמת כקצבה חודשית. בנוסף, אפשרות לקביעת דרגת נכות, הנקבעת לפי אחוז הנכות הרפואית אשר מקנה גם היא קבלת קצבה מסוימת. גובה תשלום קצבה זו נקבעת לפי שכרו של המבוטח ברבע השנה שקדמה לפגיעה, בסך של כ-75 אחוזים מסך שכר זה.

בגזרת התלויים ישנה גם אפשרות לקבלת גמלת התלויים, המשתלמת באמצעות קצבת תלויים לשאיריו (יורשיו) של נפגע אשר נהרג בעקבות פגיעה בעבודה. גמלת התלויים משולמת לאלו אשר היו תלויים בו בפרנסתו בזמן שבו נהרג. ישנה גם קצבה המשתלמת לאלמנה צעירה בטווח הגילים 40-50, ושאין לה ילדים. כמו כן ישנם גם הוצאות ריפוי, הכוללות ימי אשפוז ושיקום רפואי, אשר משתלמות לנפגעים לו על ידי קופות החולים. קופות החולים מקבלות כמובן את התשלום מהמוסד לביטוח לאומי.

בנוסף לכך, ישנן זכאויות נוספות חשובות ומשמעותיות עבור נפגעי עבודה. זאת בתנאי שנקבעה נכותו בנתון של 10 אחוזים לפחות. וכן, בתנאי כי אינו מסוגל לחזור לעבודתו הקודמת או לעבוד בעבודה אחרת. זכאויות נוספות נגישות הן סיוע כספי בהתאם לחוק ולתקנות כמו סיוע בדיור, שיקום כלכלי, סיוע ברכישת רכב ועוד. זכאויות אלו ניתנות רק עבור דרגת נכות גבוהה יחסית, החל מ-20 אחוזים ויותר, ולפי החלטתו של המוסד לביטוח לאומי.

ככל שהינך עובד כצלם, שכיר או עצמאי, ונכווית בפגיעת עבודה כלשהי, נשמח ללוות אותך בתהליך מול המוסד לביטוח הלאומי, עבור תשלומי הקצבאות אשר יכולות להגיע לכדי כספים רבים ואף קביעת אחוזי נכות. על מנת להבין מעט יותר על התהליך, התנהלות התביעות ותשלום הקצבאות המגיע לך, צור עימנו קשר ונשמח ללוות אותך בהליך.

לשיחת ייעוץ חינם
צרו איתנו קשר

או חייגו

עו״ד דוידוף-יעקובי

עו״ד דוידוף-יעקובי

מומחית לנזקי גוף; רשלנות רפואית, תאונות קשות וביטוח לאומי.
מנהלת ומייסדת המרכז לזכויות רפואיות בישראל.

מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!