זכויות מתנדבים לאחר פגיעה

לשיחת ייעוץ חינם השאירו פרטים כבר עכשיו ונחזור אליכם בהקדם!

למימוש הזכויות הרפואיות שלכם חייבים עו"ד- פנו עוד היום לעו"ד הראל יטיב

לשיחת ייעוץ בחינם
צרו איתנו קשר

תוכן עיניינים:

זכויות מתנדבים ללא תשלוםחוק ביטוח לאומי מקדיש פרק שלם המסדיר את נושא זכויות מתנדבים אשר במהלך עבודתם, הגם שנעשה ללא קבלת תמורה, יחשבו לנפגעי עבודה ויהיו זכאים לתגמולי נכות בגין פגיעתם.

בדיוק כפי שקובע החוק לעניין תאונות עבודה, גם מתנדבים שנפגעו בשעת פעולת ההתנדבות ועקב פעולת ההתנדבות, וכן בדרכם אל מקום ההתנדבות ובחזרה ממנו, זכאים גם הם לגמלאות נפגעי עבודה. המוסד לביטוח לאומי מפרסם באופן תכוף חוברת מידע מפורטת המסבירה את זכויותיהם של מתנדבים.

מיהו מתנדב?

החוק קובע כי מתנדב הינו כל מי שפעל ללא קבלת שכר עבור עבודתו למען זולתו בכפוף להפניה שקיבל מגוף ציבורי המוסמך להפעיל מתנדבים וכי ההתנדבות נעשית למטרה לאומית או ציבורית. מתנדב הוא כל אדם העוסק בשמירה או אבטחה כלשהי שלא בזמן שירותו על פי חוק שירות הביטחון.

אדם המתנדב לשירותי כבאות, חברה קדישא, שיטור קהילתי, זק"א או מגן דוד אדום. החוק אף מגדיל וקבע כי מתנדב הינו כל אדם אשר הושיט יד לסייע לזולתו בהתאם לנדרש בחוק. כלומר סיוע לאדם שעבר תאונת דרכים או סיוע לכוחות הביטחון במקרה של אסון טבע הינם התנדבות על פי תקנות הביטוח הלאומי.

החוק קובע רשימה סגורה של פעולות אשר קבועות כפעולות שנעשות למטרות לאומיות או ציבוריות ומהוות מטרה לפעולת ההתנדבות הנדרשת על החוק. כל פעולה שיש בה משום עזרה במקרה של מצוקה, טיפול חינוכי, קליטת עלייה, אבטחה, הנצחת המת או סיוע לנזקקים.

החוק דורש כי המתנדבים צריכים להיות מופנים לעבודתם בהתנדבות על ידי גוף ציבורי שפועל בשם אחת המטרות המצויינות למעלה וכי הוא גוף אשר פועל ללא מטרות רווח. כמו כן אותו ארגון חייב להפעיל מינימום של 250 מתנדבים בשנה.

הגמלאות אשר להם זכאים מתנדבים אשר נפגעו במהלך התנדבותם הינם שווים לגמלאות של נפגעי עבודה וכוללים: דמי פגיעה, גמלת נכות, טיפול רפואי וכן שיקום מקצועי. כמו כן זכאים התלויים של המתנדב לקצבת תלויים או יתומים כחוק. הבעיה המהותית בתשלום גמלאות למתנדבים הינה בחישוב הגמלאות להם זכאים כאשר הם אינם מרוויחים כסף וכן במידה והם לא עבדו לפני תחילת התנדבותם.

חישוב הגמלה למתנדב שעבד לפני פגיעתו הינה תעשה באופן רגיל על פי חישוב השכר הרבע שנתי של המתנדב לפני הגיעה, בדיוק באותה דרך בה מחושבת הגמלה לנפגע בעבודה. מתנדב אשר לא עבד טרם פגיעתו, חישוב הגמלה עבורו תעשה על פי שכר המינימום למתנדב.

במידה והמתנדב הינו קטין בין הגילאים 14- 18, חישוב הגמלה יעשה לפי הכנסתו הממוצעת מעבודה רגילה או לפי הבסיס המשולם לאדם הנמצא בהכשרה מקצועית, לפי הגבוה מבין השניים. קטין מתחת לגיל 14 לא יהיה זכאי לגמלה בכסף עד הגיעו לגיל 14.

מתנדבים ללא שכר, בדיוק כמו נפגעי עבודה "רגילים", מגישים את טופס התביעה לגמלת נכות מעבודה למוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגורם. דמי הפגיעה ישולמו להם באופן ישיר ולא דרך הגוף שהפנה אותם להתנדבות בעת התאונה. באם שוהים המתנדבים הקיבוץ, מועבר הכסף לחשבון הקיבוץ אף אם המתנדב אינו מתגורר בו יותר.

גם מתנדב אשר מקום מושבו בחו"ל זכאי לתשלום אשר יועבר לחשבונו בחו"ל. המתנדב הנפגע יעמוד בפני וועדה רפואית אשר תעריך את שיעור אחוזי הנכות הנותרה לו כתוצאה מהפגיעה. על החלטת הוועדה הרפואית רשאי המתנדב לערער בפני וועדה רפואית לעררים. המתנדב אף רשאי לפנות בתביעה לבית הדין האזורי לעבודה במידה והמוסד לביטוח לאומי לא אישר את תביעתו לגמלת נכות מעבודה.

מאמרים נוספים בנושא:
הטרדה מינית במקום העבודה
המדריך לזכויות נפגע עבודה בתאונות דרכים

למימוש הזכויות הרפואיות שלכם חייבים עו"ד- פנו עוד היום לעו"ד הראל יטיב

לשיחת ייעוץ בחינם
צרו איתנו קשר
072-3940742
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!