תאונת עבודה לעצמאי

לשיחת ייעוץ חינם השאירו פרטים כבר עכשיו ונחזור אליכם בהקדם!
לשיחת ייעוץ חינם
צרו איתנו קשר

או חייגו

תוכן עיניינים:

תאונת עבודה לעצמאיחוק ביטוח נפגעי עבודה מקנה, במקרה של פגיעה מעבודה, את האפשרות לזכאות לדמי פגיעה מהביטוח הלאומי, עבור עצמאים כמו שכירים כאחד. החוק מקנה דמי פגיעה לפגיעת עבודה, במקרה של תאונת עבודה לעצמאי, עבור תאונות בזמן העבודה, בדרך לעבודה או בדרך מהעבודה הביתה, וכן עבור מחלת מקצוע. זכות זו של נפגע מקנה זכאות לגמלאות שונות, קבלת כספים ואף קביעת אחוזי נכות במקרים מסוימים, בהם יוכל לזכות  לאחר הגשות תביעות מתאימות ואישור הביטוח הלאומי למתן דמי הביטוח. חשוב להכיר, כי מאחר שהינך עובד עצמאי, עליך לעמוד בתנאי 12 הימים: ככל שעובד נעדר פחות מ-12 ימי מחלה לאחר תאונת עבודה, לא תהא לו זכאות מהביטוח הלאומי כעצמאי. ככל שנעדר עובד בזמן הארוך מ-12 ימים, יהא זכאי לזכאות דמי הפגיעה בגין תאונת העבודה. בנוסף לזכאות זו ישנן זכאויות נוספות עליהן יפורט במאמר זה.

אילו מקרים נחשבים כברי קבלת דמי פגיעה במקרה של תאונת עבודה לעצמאי?

אם הינך עצמאי, וחווית פגיעת עבודה, דע כי כל פגיעה בעבודה אשר מוכחת ככזו זכאית לקבלת גמלאות מסוימות. פגיעה בעבודה מוגדרת כתאונת עבודה או כמחלת מקצוע. בכל אירוע פגיעה בעבודה, תוכל לתבוע מהמוסד ביטוח לאומי דמי פגיעה. בעניין מקרה של תאונת עבודה, זו תיחשב כתאונה שאירעה תוך כדי עבודה, בדרך לעבודה, או בדרך מהעבודה חזרה הביתה. וכן, תאונה שנגמרמה עקב ביצוע העבודה, כלומר, עבורך כעצמאי- תאונת עבודה תיחשב לכזו שהתרחשה תוך כדי ביצוע משלח ידו, בדרך אל העבודה או ממנה הביתה. 

במקרה של מחלת מקצוע, תהיה זכאות לכך ככל שזו אכן חסה תחת הוראות החוק. כלומר, פגיעה שאירעה למבוטח עקב עבודתו השוטפת, וכן מותאמת להוראות החוק. לפי תקנות החוק, עובד עצמאי אשר חלה במחלת מקצוע עקב עבודתו, יחשב הדבר לתאונת עבודה. זאת עקב עבודתו במשלח ידו במהלך העסקים הרגיל. מחלת מקצוע היא גם מצב בו עובד חלה במחלה שאיננה מופיעה בתקנות ברשימת מחלות המקצוע, אך למרות זאת, נקבע לפי חוות דעת מומחה כי קיים קשר סיבתי בין מחלת המקצוע לבין העבודה השוטפת בה עבד המבוטח.

מהם סוגי הגמלאות האפשריים להם אוכל להיות זכאי 

הזכאות לגמלאות לאחר תאונת עבודה לעצמאי. נבחנת על ידי הביטוח הלאומי, לאחר הגשת התביעות הנכונות. כמובן, שבכל אירוע של פגיעה מעבודה, תוכל לנסות ולקבל את רובן או חלקן של אלו, על פי הנתונים בעניינך, ובהתאמה לחוק.

ראשית, תביעה לקבלת דמי פגיעה. תביעה זו היא לקבלת תשלום יומי לעובד אשר נפגע במהלך ביצוע לעבודה, ואשר נעדר במשך תקופה בת יותר מיומיים, אך לא יותר מ-91 ימים. כאן, לפי החוק, נקבעת הזכאות על סמך "תעודת אי כושר לנפגע בעבודה". תעודה זו יש להשיג על ידי הרופא המטפל בבית החולים. יצויין, כי החל משנת 1997, התשלום לעצמאים איננו בר תשלום. בשנת 2005 עלה מניין ימים זה מתשעה ל-12. כלומר, אירוע תאונת עבודה ייחשב לבר זכאות לדמי פגיעה ככל שהמבוטח שהה בחופש מחלה לפחות 12 ימים. אם שהה המבוטח פחות מ-12 ימים, והוא עצמאי- אין מקבל תשלום כלל. גמלה זו משולמת באופן חד פעמי לאחר אישור התביעה.

גמלה נוספת ואפשרית בהחלט להגשת תביעה בגינה היא האפשרות לקבלה היא גמלת נכות, אשר לא מתקבלת בכל מקרה, ומתחלקת למספר סוגים שונים. הסוג הראשון הוא גמלת נכות מעבודה. גמלת נכות מעבודה משולמת למי אשר נפגע במהלך עבודתו, וכן אשר אישרה ועדה רפואית את נכותו בנתון של 9 אחוזים לכל הפחות. נכות זו יכול שתתקבל באופן זמני (קצבת נכות זמנית), ויכול שתקבע כיציבה וקבועה (קצבת נכות קבועה). קצבת הנכות הזמנית מתקבלת כאשר לא ידוע מה יהיה מצב המטופל בעתיד, הקרוב או הרחוק. קצבת נכות קבועה תתקבל כאשר מצב המטופל יציב וידוע עתידו. גמלה זו משולמת בכמה אופנים. עבור מי שנכותו בת 9-19 אחוזים- משולמת באמצעות מענק חד-פעמי; עבור מי שנכותו בת 20 אחוזים ויותר- משולמת כקצבה חודשית. בנוסף, אפשרות לקביעת דרגת נכות, הנקבעת לפי אחוז הנכות הרפואית אשר מקנה גם היא קבלת קצבה מסוימת. גובה תשלום קצבה זו נקבעת לפי שכרו של המבוטח ברבע השנה שקדמה לפגיעה, בסך של כ-75 אחוזים מסך שכר זה.

במקרה חריג שבו עלתה התאונה לכדי פגיעה ממשית, ישנה גם אפשרות להגשת בקשה לגמלת תלויים,. גמלה זו משתלמת באמצעות קצבת תלויים לשאיריו (יורשיו) של נפגע אשר נהרג בעקבות פגיעה בעבודה. גמלת התלויים משולמת לאלו אשר היו תלויים בו בפרנסתו בזמן שבו נהרג. ישנה גם קצבה המשתלמת לאלמנה צעירה בטווח הגילים 40-50, ושאין לה ילדים. כמו כן ישנם גם הוצאות ריפוי, הכוללות ימי אשפוז ושיקום רפואי, אשר משתלמות לנפגעים לו על ידי קופות החולים. קופות החולים מקבלות כמובן את התשלום מהמוסד לביטוח לאומי.

בנוסף לכל האמור, ישנן אף זכאויות נוספות רבות וחשובות לא פחות עבור נפגעי עבודה. הן ניתנות בתנאי שנקבעה נכותו בנתון של 10 אחוזים לפחות, תנאי אלו עקב עצם היותן מיוחדות יותר. וכן, בתנאי כי אינו מסוגל לחזור לעבודתו הקודמת או לעבוד בעבודה אחרת. זכאויות נוספות נגישות הן סיוע כספי בהתאם לחוק ולתקנות כמו סיוע בדיור, שיקום כלכלי, סיוע ברכישת רכב ועוד. זכאויות אלו ניתנות רק עבור דרגת נכות גבוהה יחסית, החל מ-20 אחוזים ויותר, ולפי החלטתו של המוסד לביטוח לאומי.

אם הינך עצמאי, וחווית כל פגיעה מעבודה, דע כי מגיעות לך זכויות, ואף זכויות רבות, למרות מה שנהוג לחשוב. נשמח ללוות אותך בתהליך מול המוסד לביטוח הלאומי, עבור תשלומי הקצבאות אשר יכולות להגיע לכדי כספים רבים ואף קביעת אחוזי נכות. על מנת להבין מעט יותר במקרה של תאונת עבודה לעצמאי, צור עימנו קשר ונשמח לסייע.

לשיחת ייעוץ חינם
צרו איתנו קשר

או חייגו

עו״ד דוידוף-יעקובי

עו״ד דוידוף-יעקובי

מומחית לנזקי גוף; רשלנות רפואית, תאונות קשות וביטוח לאומי.
מנהלת ומייסדת המרכז לזכויות רפואיות בישראל.

מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!