תאונת עבודה לעובד פלסטיני

לשיחת ייעוץ חינם השאירו פרטים כבר עכשיו ונחזור אליכם בהקדם!

למימוש הזכויות הרפואיות שלכם חייבים עו"ד- פנו עוד היום לעו"ד הראל יטיב

לשיחת ייעוץ בחינם
צרו איתנו קשר

תוכן עיניינים:

תאונת עבודה לעובד פלסטיניעבור עובדים פלסטינים המועסקים בישראל כחוק, ישנה האפשרות להגשת תביעת דמי פגיעה מול הביטוח הלאומי במקרה של תאונת עבודה. חוק ביטוח נפגעי עבודה מקנה את האפשרות לזכאות לדמי פגיעה מהביטוח הלאומי, גם בגין מקרה של תאונת עבודה לעובד פלסטיני. החוק מקנה דמי פגיעה וזכויות נפגע במקום העבודה, עבור מי שאירעה לו כל פגיעה בעבודה, בזמן העבודה, בדרך לעבודה או בדרך מהעבודה הביתה, עבודה תאונת עבודה או מחלת מקצוע, כאמור בהתאם לתנאים האמורים בחוק. תאונת עבודה לעובד פלסטיני מקנה לו זכאות לגמלאות שונות, קבלת כספים ואף קביעת אחוזי נכות במקרים מסוימים, זאת לאחר אישור הביטוח הלאומי את התביעות הנ"ל למתן דמי הביטוח. שימת ליבך כי תנאי סף להגשת התביעה הוא כי העובד נעדר לפחות 12 יום מעבודתו. שכן, לפי החוק, עובד שנעדר פחות מ-12 ימי מחלה לאחר תאונת עבודה, לא יהיה זכאי לדמי פגיעה מהביטוח הלאומי, אלא מהמעסיק. בנוסף לזכאות זו, יכול וישנן זכאויות נוספות, כמפורט במאמר זה.

מהי נחשבת לפגיעת עבודה לפי החוק בגינה ניתן לקבל גמלאות שונות?

על מנת לקבל גמלאות שונות ודמי פגיעה יש לחוות אירוע הנחשב לפי חוק כתאונת עבודה או כמחלת מקצוע. ככל שהינך עובד פלסטיני המועסק כדין בישראל, ואשר נפגע במהלך ביצוע עבודתו, תוכל לתבוע מהמוסד ביטוח לאומי דמי פגיעה. מבחינת תאונה בעבודה, זו תיחשב כתאונה שאירעה תוך כדי עבודה, בדרך לעבודה, או בדרך מהעבודה חזרה הביתה. וכן, תאונה שנגרמה עקב ביצוע העבודה, בין אם אצל ארגון גדול, מעסיק או מי מטעמו, וכיוצא בזה.

וכן, ישנה גם כן האפשרות לעילה וזכאות לדמי פגיעה בעקבות מחלת מקצוע, כמובן בהתאמה לפי החוק.  כלומר, פגיעה שאירעה למבוטח עקב עבודתו השוטפת, תחת דרישות החוק והתקנות- תיחשב למחלת מקצוע. לפי התקנות, עובד אשר חלה במחלת מקצוע עקב עבודתו, בין אם אצל מעסיקו או אצל מטעמו, יחשב הדבר לתאונה עבודה. מחלת מקצוע היא גם מצב בו עובד חלה במחלה שאיננה מופיעה בתקנות ברשימת מחלות המקצוע, אך למרות זאת, נקבע לפי חוות דעת מומחה כי קיים קשר סיבתי בין מחלת המקצוע לבין העבודה השוטפת בה עבד המבוטח. לצורך הדוגמה: פגיעה אורתופדית חמורה בגין עבודת בנייה מסיבית.

אילו גמלאות אפשריות לתביעה?

במקרה של תאונת עבודה לעובד פלסטיני, אשר אירעה בעניינו כל פגיעה בעבודה כאמור, ישנה אפשורת להגשת תביעות מספר, כפי שיפורט להלן. אלו יכולות לזכות אותך בקבלת תשלום כספים רבים, קצבאות חד פעמיות או קבועות ואף קביעת אחוזי נכות במקרים מסוימים. לאחר הגשת התביעות, בוחן המוסד לביטוח לאומי את הנ"ל, ומחליט על פי הנתונים שלפניו ובהתאמה לחוק, לגבי אופי וסכומי הקצבאות שישולמו.

ראשית, האפשרות להגשת תביעה לדמי פגיעה וקבלתם. מדובר בתשלום יומי לעובד פלסטיני אשר נפגע במהלך ביצוע עבודה, ואשר נעדר במשך תקופה בת יותר מיומיים, אך לא יותר מ-91 ימים. כאן, לפי החוק, נקבעת הזכאות על סמך "תעודת אי כושר לנפגע בעבודה". תעודה זו יש להשיג על ידי הרופא המטפל בבית החולים. החל משנת 1997, התשלום לשכירים וכן עובדים זמניים בין היתר, עבור תשעת ימי הפגיעה הראשונים נעשה על חשבון המעסיק, ואילו בשנת 2005 עלה מניין ימים זה מתשעה ל-12. כלומר, אירוע תאונת עבודה ייחשב לבר זכאות לדמי פגיעה ככל שהמבוטח שהה בחופש מחלה לפחות 12 ימים. אם שהה המבוטח פחות מ-12 ימים, והוא שכיר, המעסיק משלם. גמלה זו משולמת באופן חד פעמי לאחר אישור התביעה.

גמלה נוספת אפשרית לקבלה היא גם כן גמלת נכות. גמלת נכון איננה מתקבלת בכל מקרה, ומתחלקת למספר סוגים שונים. הסוג הראשון הוא גמלת נכות מעבודה. גמלת נכות מעבודה משולמת למי אשר נפגע במהלך עבודתו, וכן אשר אישרה ועדה רפואית את נכותו בנתון של 9 אחוזים לכל הפחות. נכות זו יכול שתתקבל באופן זמני (קצבת נכות זמנית), ויכול שתקבע כיציבה וקבועה (קצבת נכות קבועה). קצבת הנכות הזמנית מתקבלת כאשר לא ידוע מה יהיה מצב המטופל בעתיד, הקרוב או הרחוק. קצבת נכות קבועה תתקבל כאשר מצב המטופל יציב וידוע עתידו. גמלה זו משולמת בכמה אופנים. עבור מי שנכותו בת 9-19 אחוזים- משולמת באמצעות מענק חד-פעמי; עבור מי שנכותו בת 20 אחוזים ויותר- משולמת כקצבה חודשית. בנוסף, אפשרות לקביעת דרגת נכות, הנקבעת לפי אחוז הנכות הרפואית אשר מקנה גם היא קבלת קצבה מסוימת. גובה תשלום קצבה זו נקבעת לפי שכרו של המבוטח ברבע השנה שקדמה לפגיעה, בסך של כ-75 אחוזים מסך שכר זה.

בנוסף לכך, עולות אפשרויות נוספות לקבלת זכאויות חשובות, אשר יכולות להוות מזור נהדר למי שנפגע פגיעה שאיננה פשוטה. זאת בתנאי שנקבעה נכותו בנתון של 10 אחוזים לפחות. וכן, בתנאי כי אינו מסוגל לחזור לעבודתו הקודמת או לעבוד בעבודה אחרת. זכאויות אלו מונות בין היתר סיוע כספי בהתאם לחוק ולתקנות כמו סיוע בדיור, שיקום כלכלי, ברכישת רכב ועוד. זכאויות אלו ניתנות רק עבור דרגת נכות גבוהה יחסית, החל מ-20 אחוזים ויותר, ולפי החלטתו של המוסד לביטוח לאומי.

אם הינך עובד פלסטיני המועסק כדין בישראל, דע כי אכן מגיעות לך זכויות רבות מול הביטוח הלאומי, במקרה של פגיעת עבודה, ואף קבלת כספים רבים ובהתאם לתנאי החוק. כמובן, שכל מקרה לגופו ועל כן יש לבדוק את המקרה הספציפי הנדון בענייננו. על מנת להבין מעט יותר על התהליך, לבדוק את המקרה הנדון בענייננך, וכן לקבל ליווי מקצועי וצמוד עד לקבלת הקצבאות המגיעות לך, צור עימנו קשר ונשמח ללוות אותך בהליך.

למימוש הזכויות הרפואיות שלכם חייבים עו"ד- פנו עוד היום לעו"ד הראל יטיב

לשיחת ייעוץ בחינם
צרו איתנו קשר
072-3940742
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!