תאונת עבודה לעובד זמני

לשיחת ייעוץ חינם השאירו פרטים כבר עכשיו ונחזור אליכם בהקדם!

למימוש הזכויות הרפואיות שלכם חייבים עו"ד- פנו עוד היום לעו"ד הראל יטיב

לשיחת ייעוץ בחינם
צרו איתנו קשר

תוכן עיניינים:

תאונת עבודה לעובד זמניאם אתה עובד זמני, או שהית במקום העבודה כעובד זמני, ונפגעת בתאונת עבודה לעובד זמני או חווית פגיעת עבודה, דע כי חוק ביטוח נפגעי עבודה מקנה את האפשרות לזכאות לדמי פגיעה מהביטוח הלאומי, גם עבורך. החוק מקנה דמי פגיעה וזכויות נפגע במקום העבודה, עבור מי שאירעה לו כל פגיעה בעבודה, בזמן העבודה, בדרך לעבודה או בדרך מהעבודה הביתה, עבודה תאונת עבודה או מחלת מקצוע, כאמור בהתאם לתנאים האמורים בחוק. תאונת עבודה לעובד זמני מקנה לו זכאות לגמלאות שונות, קבלת כספים ואף קביעת אחוזי נכות במקרים מסוימים, זאת לאחר אישור הביטוח הלאומי את התביעות הנ"ל למתן דמי הביטוח. שימת ליבך כי תנאי סף להגשת התביעה הוא כי העובד נעדר לפחות 12 יום מעבודתו. שכן, לפי החוק, עובד שנעדר פחות מ-12 ימי מחלה לאחר תאונת עבודה, לא יהיה זכאי לדמי פגיעה מהביטוח הלאומי, אלא מהמעסיק. בנוסף לזכאות זו, יכול וישנן זכאויות נוספות, כמפורט במאמר זה.

מהי פגיעת עבודה לפי החוק אשר מקנה קבלת גמלאות בגין פגיעה?

למען קבלת דמי פגיעה בגין פגיעת עבודה וכן גמלאות נוספות עבור עובד זמני, יש לחוות אירוע הנחשב לפי חוק כתאונת עבודה או כמחלת מקצוע. ככל שהינך שכיר עובד זמני אשר נפגע במהלך ביצוע עבודתו, תוכל לתבוע מהמוסד ביטוח לאומי דמי פגיעה. מבחינת תאונה בעבודה, זו תיחשב כתאונה שאירעה תוך כדי עבודה, בדרך לעבודה, או בדרך מהעבודה חזרה הביתה. וכן, תאונה שנגרמה עקב ביצוע העבודה, בין אם אצל ארגון גדול, מעסיק או מי מטעמו, וכיוצא בזה. זאת עבור עובד זמני שכיר. זאת אף על פי היותו עובד זמני.

במקרה בו יכולה לקום זכאות לדמי פגיעה בעקבות מחלת מקצוע, יש לוודא התאמה לפי החוק.  כלומר, פגיעה שאירעה למבוטח עקב עבודתו השוטפת, תחת דרישות החוק והתקנות- תיחשב למחלת מקצוע. לפי התקנות, עובד שעתי אשר חלה במחלת מקצוע עקב עבודתו, בין אם אצל מעסיקו או אצל מטעמו, יחשב הדבר לתאונה עבודה. מחלת מקצוע היא גם מצב בו עובד חלה במחלה שאיננה מופיעה בתקנות ברשימת מחלות המקצוע, אך למרות זאת, נקבע לפי חוות דעת מומחה כי קיים קשר סיבתי בין מחלת המקצוע לבין העבודה השוטפת בה עבד המבוטח. 

כעובד זמני, לאילו גמלאות אוכל להגיש בקשה?

במקרה של תאונת עבודה לעובד זמני, אשר אירעה בעניינו כל פגיעה בעבודה כאמור, ישנה אפשורת להגשת תביעות למען קבלת תשלום . בין היתר, ניתן לזכות בקבלת תשלום כספים רבים, קצבאות חד פעמיות או קבועות ואף קביעת אחוזי נכות במקרים מסוימים. בליווי שלנו ולאחר הגשת התביעות בוחן הביטוח הלאומי את הפרטים, ומחליט על פי הנתונים שלפניו, בהתאמה לחוק, לגבי אופי וסכומי הקצבאות שישולמו.

הפופולארית ביותר היא כמובן קבלת דמי פגיעה. זהו תשלום יומי לעובד שעתי אשר נפגע במהלך ביצוע עבודה, ואשר נעדר במשך תקופה בת יותר מיומיים, אך לא יותר מ-91 ימים. כאן, לפי החוק, נקבעת הזכאות על סמך "תעודת אי כושר לנפגע בעבודה". תעודה זו יש להשיג על ידי הרופא המטפל בבית החולים. יצויין, כי החל משנת 1997, התשלום לשכירים וכן עובדים זמניים בין היתר, עבור תשעת ימי הפגיעה הראשונים נעשה על חשבון המעסיק, ואילו לעצמאים איננו בר תשלום. בשנת 2005 עלה מניין ימים זה מתשעה ל-12. כלומר, אירוע תאונת עבודה ייחשב לבר זכאות לדמי פגיעה ככל שהמבוטח שהה בחופש מחלה לפחות 12 ימים. אם שהה המבוטח פחות מ-12 ימים, והוא שכיר, המעסיק משלם. גמלה זו משולמת באופן חד פעמי לאחר אישור התביעה.

בנוסף, תוכל, כעובד זמני, להגיש אף בקשה לגמלת נכות, אשר לא מתקבלת בכל מקרה, ומתחלקת למספר סוגים שונים. הסוג הראשון הוא גמלת נכות מעבודה. גמלת נכות מעבודה משולמת למי אשר נפגע במהלך עבודתו, וכן אשר אישרה ועדה רפואית את נכותו בנתון של 9 אחוזים לכל הפחות. נכות זו יכול שתתקבל באופן זמני (קצבת נכות זמנית), ויכול שתקבע כיציבה וקבועה (קצבת נכות קבועה). קצבת הנכות הזמנית מתקבלת כאשר לא ידוע מה יהיה מצב המטופל בעתיד, הקרוב או הרחוק. קצבת נכות קבועה תתקבל כאשר מצב המטופל יציב וידוע עתידו. גמלה זו משולמת בכמה אופנים. עבור מי שנכותו בת 9-19 אחוזים- משולמת באמצעות מענק חד-פעמי; עבור מי שנכותו בת 20 אחוזים ויותר- משולמת כקצבה חודשית. בנוסף, אפשרות לקביעת דרגת נכות, הנקבעת לפי אחוז הנכות הרפואית אשר מקנה גם היא קבלת קצבה מסוימת. גובה תשלום קצבה זו נקבעת לפי שכרו של המבוטח ברבע השנה שקדמה לפגיעה, בסך של כ-75 אחוזים מסך שכר זה.

ועוד, במקרים מסוימים ישנה אפשרות לקבלת זכאויות נוספות חשובות מהותיות עבורך כנפגע עבודה. זאת בתנאי שנקבעה נכותו בנתון של 10 אחוזים לפחות. וכן, בתנאי כי אינו מסוגל לחזור לעבודתו הקודמת או לעבוד בעבודה אחרת. זכאויות נוספות אלו הן למשל סיוע כספי בהתאם לחוק ולתקנות כמו סיוע בדיור, שיקום כלכלי, ברכישת רכב ועוד. זכאויות אלו ניתנות רק עבור דרגת נכות גבוהה יחסית, החל מ-20 אחוזים ויותר, ולפי החלטתו של המוסד לביטוח לאומי.

אם הינך עובד זמני, דע כי מגיעות לך זכויות רבות מול הביטוח הלאומי, במקרה של פגיעת עבודה, ואף קבלת כספים רבים. ואכן, למרות מה שניתן לחשוב, גם עובדים זמניים זכאים לתרופות מול הביטוח הלאומי במקרה של פגיעת עבודה, בהתאם לתנאי החוק. על מנת להבין מעט יותר על התהליך, וכן לקבל ליווי מקצועי וצמוד עד לקבלת הקצבאות המגיעות לך, במקרה של תאונת עבודה לעובד זמני, צור עימנו קשר ונשמח ללוות אותך בהליך.

למימוש הזכויות הרפואיות שלכם חייבים עו"ד- פנו עוד היום לעו"ד הראל יטיב

לשיחת ייעוץ בחינם
צרו איתנו קשר
072-3940742
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!