תאונת עבודה לעובדת משק בית

לשיחת ייעוץ חינם השאירו פרטים כבר עכשיו ונחזור אליכם בהקדם!

למימוש הזכויות הרפואיות שלכם חייבים עו"ד- פנו עוד היום לעו"ד הראל יטיב

לשיחת ייעוץ בחינם
צרו איתנו קשר

תוכן עיניינים:

תאונת עבודה לעובדת משק ביתלפי חוק ביטוח נפגעי עבודה, ישנה האפשרות לקבלת דמי פגיעה מהביטוח הלאומי עבור תאונת עבודה, וכך הדבר בין אם מדובר בעובדים שכירים ובין אם בעובדים עצמאים. כך לדוגמה, במקרה של תאונת עבודה לעובדת משק בית עצמאית, או שכירה, מגיעים בין היתר דמי פגיעה בגין פגיעת עבודה. החוק מקנה דמי פגיעה וזכויות נפגע במקום העבודה, עבור מי שאירעה לו כל פגיעה בעבודה, בזמן העבודה, בדרך לעבודה או בדרך מהעבודה הביתה, עבודה תאונת עבודה או מחלת מקצוע. מדובר בזכות אשר מקנה לאותו נפגע מיני זכאויות לגמלאות שונות, קבלת כספים ואף לעיתים קביעת אחוזי נכות במקרים מסוימים. זאת כמובן לאחר הגשת התביעות המתאימות וקבלת אישור הביטוח הלאומי. בין היתר, אם הינך עובדת משק בית אשר מעוניינת בהגשת תביעה מעין ו שימו לב לאמור להלן: ככל שעובד נעדר פחות מ-12 ימי מחלה לאחר תאונת עבודה, לא תהא לו זכאות מהביטוח הלאומי, אלא מהמעסיק כשכיר או כלל לא כעצמאי. וכן, ככל שנעדר עובד בזמן הארוך מ-12 ימים, יהא זכאי לזכאות דמי הפגיעה בגין תאונת העבודה. בנוסף לזכאות זו ישנן זכאויות נוספות עליהן יפורט במאמר זה.

מהי עילת תביעה לדמי פגיעה לפי החוק בגין פגיעת עבודה?

כעובדת משק בית, דעי כי כל פגיעה בעבודה אשר מוכחת ככזו זכאית לקבלת גמלאות מסוימות. פגיעה בעבודה מוגדרת כתאונת עבודה או כמחלת מקצוע. אם חווית מי מאילו, תוכלי לתבוע מהמוסד ביטוח לאומי דמי פגיעה. ככל שמדובר בתאונה בעבודה, זו תיחשב כתאונה שאירעה תוך כדי עבודה, בדרך לעבודה, או בדרך מהעבודה חזרה הביתה. לחילופין- תאונה שנגרמה עקב ביצוע העבודה, בין אם אצל ארגון גדול, מעסיק או מי מטעמו, וכיוצא בזה עבור עובד שכיר. בעבור עובד עצמאי, כאשר אילו מרבית המקרים לעובדת משק בית- תאונת עבודה תיחשב לכזו שהתרחשה תוך כדי ביצוע משלח ידו, בדרך אל העבודה או ממנה הביתה. לדוגמה בעניינך, פגיעה כלשהי שארעה בחזרה ממקום העבודה לביתך.

במקרה שבו מדובר בתביעה לקבלת דמי פגיעה בעקבות מחלת מקצוע, יש לוודא כי אכן פגיעת עבודה זו בעניינך מותאמת עם האמור בחוק ובתקנות. לפי תקנות החוק, עובד אשר חלה במחלת מקצוע עקב עבודתו, בין אם אצל מעסיקו או אצל מטעמו, יחשב הדבר לתאונה עבודה. ואילו עבור עובד עצמאי, תיחשב תאונת עבודה לכזו שהתרחשה עקב משלח ידו במהלך העסקים הרגיל. מחלת מקצוע היא גם מצב בו עובד חלה במחלה שאיננה מופיעה בתקנות ברשימת מחלות המקצוע, אך למרות זאת, נקבע לפי חוות דעת מומחה כי קיים קשר סיבתי בין מחלת המקצוע לבין העבודה השוטפת בה עבד המבוטח. לדוגמה, בעיות אורתופדיות שנגמרו לך מעבודתך הפיזית רבת השעות.

במקרה של פגיעת עבודה, אילו גמלאות ניתן לקבל?

במקרה של פגיעת עבודה, ישנה אפשרות לבדיקת כמה זכאויות לאחר מקרה זה. בכל המפורט לעיל יש להגיש התביעות מול הביטוח הלאומי, על פי הנתונים הקוהרנטיים והמדויקים, ובהתאמה לחוק.

הגמלה הראשונה וגם הפופולארית ביותר היא גמלת דמי פגיעה. זהו תשלום יומי לעובד אשר נפגע במהלך ביצוע עבודה, ואשר נעדר במשך תקופה בת יותר מיומיים, אך לא יותר מ-91 ימים. כאן, לפי החוק, נקבעת הזכאות על סמך "תעודת אי כושר לנפגע בעבודה". תעודה זו יש להשיג על ידי הרופא המטפל בבית החולים. יצויין, כי החל משנת 1997, התשלום לשכירים עבור תשעת ימי הפגיעה הראשונים נעשה על חשבון המעסיק, ואילו לעצמאים איננו בר תשלום. בשנת 2005 עלה מניין ימים זה מתשעה ל-12. כלומר, אירוע תאונת עבודה ייחשב לבר זכאות לדמי פגיעה ככל שהמבוטח שהה בחופש מחלה לפחות 12 ימים. אם שהה המבוטח פחות מ-12 ימים, והוא שכיר, המעסיק משלם. ואילו אם עצמאי- אין מקבל תשלום כלל. גמלה זו משולמת באופן חד פעמי לאחר אישור התביעה.

אפשרות נוספת לקבלת גמלה היא גמלת נכות, אשר תדירה גם היא בד"כ בעקבות תאונת עבודה לעובדת משק בית. הסוג הראשון הוא גמלת נכות מעבודה. גמלת נכות מעבודה משולמת למי אשר נפגע במהלך עבודתו, וכן אשר אישרה ועדה רפואית את נכותו בנתון של 9 אחוזים לכל הפחות. נכות זו יכול שתתקבל באופן זמני (קצבת נכות זמנית), ויכול שתקבע כיציבה וקבועה (קצבת נכות קבועה). קצבת הנכות הזמנית מתקבלת כאשר לא ידוע מה יהיה מצב המטופל בעתיד, הקרוב או הרחוק. קצבת נכות קבועה תתקבל כאשר מצב המטופל יציב וידוע עתידו. גמלה זו משולמת בכמה אופנים. עבור מי שנכותו בת 9-19 אחוזים- משולמת באמצעות מענק חד-פעמי; עבור מי שנכותו בת 20 אחוזים ויותר- משולמת כקצבה חודשית. בנוסף, אפשרות לקביעת דרגת נכות, הנקבעת לפי אחוז הנכות הרפואית אשר מקנה גם היא קבלת קצבה מסוימת. גובה תשלום קצבה זו נקבעת לפי שכרו של המבוטח ברבע השנה שקדמה לפגיעה, בסך של כ-75 אחוזים מסך שכר זה.

וכן בנוסף, ישנן זכאויות נוספות חשובות ומשמעותיות עבור נפגעי עבודה. זאת בתנאי שנקבעה נכותו בנתון של 10 אחוזים לפחות. וכן, בתנאי כי אינו מסוגל לחזור לעבודתו הקודמת או לעבוד בעבודה אחרת. זכאויות נוספות נגישות הן סיוע כספי בהתאם לחוק ולתקנות כמו סיוע בדיור, שיקום כלכלי, סיוע ברכישת רכב ועוד. זכאויות אלו ניתנות רק עבור דרגת נכות גבוהה יחסית, החל מ-20 אחוזים ויותר, ולפי החלטתו של המוסד לביטוח לאומי.

דעי, כי במקרה של תאונת עבודה לעובדת משק בית, מגיעות לך זכויות רבות וכן קבלת כספים רבות וקצבאות. על מנת להבין מעט יותר על התנהלות התביעות ותשלום הקצבאות מול הביטוח הלאומי, ולקבל ליווי מלא בתהליך, צרי עימנו קשר ונשמח לסייע.

למימוש הזכויות הרפואיות שלכם חייבים עו"ד- פנו עוד היום לעו"ד הראל יטיב

לשיחת ייעוץ בחינם
צרו איתנו קשר
התקשרו עכשיו
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!