זכויות נפגע תאונת עבודה וחישוב הפיצויים

לשיחת ייעוץ חינם השאירו פרטים כבר עכשיו ונחזור אליכם בהקדם!

למימוש הזכויות הרפואיות שלכם חייבים עו"ד- פנו עוד היום לעו"ד הראל יטיב

לשיחת ייעוץ בחינם
צרו איתנו קשר

תוכן עיניינים:

זכויות נפגע תאונת עבודה מבוטח אשר הגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי בעקבות תאונה בעבודה או מחלת מקצוע והתביעה הוכרה הינו זכאי לסוגים שונים של פיצויים מהמדינה. מטרת הפיצויים הינה לתת סיוע מיידי לנפגע אשר אינו מסוגל לשוב לעבודתו ונותר ללא מקור פרנסיה.

מטרה נוספת הינה עזרה כספית בכל הנוגע לשיקומו וחזרתו של העובד למעגל העבודה מוקדם ככל שניתן. עובד הנפגע בתאונת עבודה זכאי לגימלה עבור טיפול רפואי (ריפוי, החלמה ושיקום), דמי פגיעה, גמלת נכות מעבודה (מענק או קיצבה), שיקום מקצועי והטבות נלוות. גם בני משפחתו של הנפגע זכאים לקצבה או מענק מעצם היותם תלויים בעובד במקרה של מוות, דמי הכשרה לאלמן\ה ודמי מחייה ליתומים.

טיפול רפואי

מבוטח שנפגע בעבודה זכאי לטיפול רפואי חינם בעקבות הסדר בין קופות החולים למוסד לביטוח לאומי והוא זכאי לאשפוזים, תרופות, מכשירי שמיעה וכן לתשלום הוצאות נסיעה אל מקום קבלת הטיפול הרפואי וממנו, והכל לפי הצורך ולפי האמור בתקנות המוסד לביטוח לאומי.

דמי פגיעה

דמי פגיעה משולמים לעובד אשר נותר ללא יכולת לעבוד בעקבות הפגיעה, לא בעבודתו שלו ולא בכל עבודה אחרת. דמי הפגיעה בעצם מפצים את המבוטח על אובדן שכר או הכנסה בעקבות הפגיעה בעבודה והם משולמים בעד פרק הזמן שלא עבד ונזקק לטיפול רפואי, ולכל היותר בעד 13 שבועות (92 יום), הנמנים ממחרת יום הפגיעה.

דמי הפגיעה לעובד שכיר או עצמאי הינם 75% מהכנסתו הממוצעת בהתאם לתלושי שכר שיציג של שלושת החודשים הקודמים לפגיעה.

גמלת נכות מעבודה

נכה מעבודה, אשר הגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה לאחר שעבר פרק הזמן שבו שולמו לו דמי פגיעה, זכאי לגמלת נכות על פי שיעור הנכות אשר קבעה לו הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי. יכול להגיש תביעה לגמלה גם נכה אשר שב לעבודה לאחר תשלום דמי הפגיעה במלואם. נכה בעבודה שדרגת נכותו הינה בשיעור של 100% יקבל קצבה חודשית בסכום דמי הפגיעה המגיעים לו ליום כפול שלושים.

נכה בעבודה שדרגת נכותו הינה בשיעור של 20% – 90% יקגבל קצבה חודשית בשיעור אחוזי דרגת נכותו מסכום הקיצבה שהיה מקבל אילו דרגת נכותו היתה 100%. לדוגמא, מי שדרגת נכותו הינה 50% יקבל מחצית הסכום שהיה מקבל אילו היה נכה בשיעור של 100%.

נכה שדרגת נכותו הינה 5%- 19% יקבל מענק חד פעמי של קצבה חודשית כפול 43. אם לאחר מכן יוחמר מצבו ותיקבע לו דרגת נכות בשיעור של מעל 20% יקבל קצבה חודשית וסכום המענק ינוכה מן הקצבה. נכה מעבודה שדרגת נכותו פחותה מ 5% אינו זכאי לכל תשלום. הכנסה (מעבודה או מכל מקור אחר) שיש למקבל גמלת הנכות מעבודה אינה משפיעה על שיעור הגמלה המגיעה לו.

חשוב לדעת כי המוסד לביטוח לאומי רשאי לקזז מגמלת הנכות מעבודה לה זכאי עובד שנפגע באם קיימים חובות על שמו למוסד לביטוח לאומי, או באם קיבל לידיו סכומי כסף מהמוסד לביטוח לאומי בטעות או באם עומד לחובו תשלום של דמי מזונות על פי פסק דין של בית משפט.

כמו כן, המוסד לביטוח לאומי לא ישלם לאדם יותר מקצבה אחת ועל כן עובד אשר נפגע בעבודה אך באותו זמן זכאי לקצבה נוספת צריך לבחור איזו קצבה הוא רוצה לקבל. כך גם במקרה של יותר מתאונת עבודה אחת, סכום הפיצוי לא יעלה על 100%.

מאמרים נוספים בנושא:
זכויות מתנדבים ללא תשלום
המדריך לזכויות נפגע עבודה בתאונות דרכים

פגיעה בעבודה

זכויות בני משפחה של נפגעי עבודה

למימוש הזכויות הרפואיות שלכם חייבים עו"ד- פנו עוד היום לעו"ד הראל יטיב

לשיחת ייעוץ בחינם
צרו איתנו קשר
072-3940742
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!