זכויות נפגע במקום העבודה

לשיחת ייעוץ חינם השאירו פרטים כבר עכשיו ונחזור אליכם בהקדם!

למימוש הזכויות הרפואיות שלכם חייבים עו"ד- פנו עוד היום לעו"ד הראל יטיב

לשיחת ייעוץ בחינם
צרו איתנו קשר

תוכן עיניינים:

זכויות נפגע במקום העבודהלפי חוק ביטוח נפגעי עבודה, ישנה אפשרות לזכות לדמי פגיעה מהביטוח הלאומי עבור תאונת עבודה, זאת הן עבור שכירים והן עבור עצמאים. בתחילה, נחקק החוק לשכירים בשנת 1954, והתעדכן בשנת 1957 גם עבור נפגעים עצמאים. החוק מקנה דמי פגיעה וזכויות נפגע במקום העבודה, עבור מי שאירעה לו כל פגיעה בעבודה, בזמן העבודה, בדרך לעבודה או בדרך מהעבודה הביתה. זכות זו של נפגע במקום העבודה מקנה לו זכאות לגמלאות שונות, אותן יוכל לגבות לאחר הגשות תביעות מתאימות ואישור הביטוח הלאומי למתן דמי הביטוח. זכויות נפגע במקום העבודה מתחלקת לשני אופנים: ככל שעובד נעדר פחות מ-12 יום, לא תהא לו זכאות מהביטוח הלאומי, אלא מהמעסיק כשכיר או כלל לא כעצמאי. ובפן השני, ככל שנעדר עובד בזמן הארוך מ-12 ימים, יהא זכאי לזכאות דמי הפגיעה בגין תאונת העבודה. בנוסף לזכאות זו ישנן זכאויות נוספות עליהן יפורט במאמר זה.

מהי פגיעה בעבודה אשר נחשבת לברת דמי פגיעה?

פגיעה בעבודה היא כל אירוע אשר אירע כתאונת עבודה או כמחלת מקצוע. ככל שאחד מאלו קרו בגזרתך, תוכל לתבוע מהמוסד ביטוח לאומי לדמי פגיעה. לעניין תאונה בעבודה, זו תיחשב כתאונה שאירעה תוך כדי עבודה, בדרך לעבודה, או בדרך מהעבודה חזרה הביתה. וכן, תאונה שנגמרמה עקב ביצוע העבודה, בין אם אצל ארגון גדול, מעסיק או מי מטעמו, וכיוצא בזה. זאת עבור עובד שכיר. ואילו בעבור עובד עצמאי, תאונת עבודה תיחשב לכזו שהתרחשה תוך כדי ביצוע משלח ידו, בדרך אל העבודה או ממנה הביתה. 

לעניין דמי פגיעה בעקבות מחלת מקצוע, זו האחרונה תיחשב לכזו אשר חוסה תחת התקנות. כלומר, פגיעה שאירעה למבוטח עקב עבודתו השוטפת, תחת דרישות החוק כפי הוויתו. לפי תקנות החוק, עובד אשר חלה במחלת מקצוע עקב עבודתו, בין אם אצל מעסיקו או אצל מטעמו, יחשב הדבר לתאונה עבודה. ואילו עבור עובד עצמאי, תיחשב תאונת עבודה לכזו שהתרחשה עקב משלח ידו במהלך העסקים הרגיל. מחלת מקצוע היא גם מצב בו עובד חלה במחלה שאיננה מופיעה בתקנות ברשימת מחלות המקצוע, אך למרות זאת, נקבע לפי חוות דעת מומחה כי קיים קשר סיבתי בין מחלת המקצוע לבין העבודה השוטפת בה עבד המבוטח.

סוגי גמלאות לזכות נפגע במקום העבודה

ישנם כמה סוגים של גמלאות אשר להן יכול להיות זכאי מבוטח. ראשית, בוחן הביטוח הלאומי את התביעות שהוגשו, וכך מחליט על פי הנתונים שלפניו, ובהתאמה לחוק, אילו קצבאות ישולמו לנפגע.

הגמלה התדירה ביותר במקרים אלו היא קבלת דמי פגיעה. זהו תשלום יומי לעובד אשר נפגע במהלך ביצוע עבודה, ואשר נעדר במשך תקופה בת יותר מיומיים, אך לא יותר מ-91 ימים. כאן, לפי החוק, נקבעת הזכאות על סמך "תעודת אי כושר לנפגע בעבודה". תעודה זו יש להשיג על ידי הרופא המטפל בבית החולים. יצויין, כי החל משנת 1997, התשלום לשכירים עבור תשעת ימי הפגיעה הראשונים נעשה על חשבון המעסיק, ואילו לעצמאים איננו בר תשלום. בשנת 2005 עלה מניין ימים זה מתשעה ל-12. כלומר, אירוע תאונת עבודה ייחשב לבר זכאות לדמי פגיעה ככל שהמבוטח שהה בחופש מחלה לפחות 12 ימים. אם שהה המבוטח פחות מ-12 ימים, והוא שכיר, המעסיק משלם. ואילו אם עצמאי- אין מקבל תשלום כלל. גמלה זו משולמת באופן חד פעמי לאחר אישור התביעה.

גמלה נוספת האפשרות לקבלה היא גמלת נכות, אשר מתחלקת למספר סוגים. הסוג הראשון הוא גמלת נכות מעבודה. גמלת נכות מעבודה משולמת למי אשר נפגע במהלך עבודתו, וכן אשר אישרה ועדה רפואית את נכותו בנתון של 9 אחוזים לכל הפחות. נכות זו יכול שתתקבל באופן זמני (קצבת נכות זמנית), ויכול שתקבע כיציבה וקבועה (קצבת נכות קבועה). קצבת הנכות הזמנית מתקבלת כאשר לא ידוע מה יהיה מצב המטופל בעתיד, הקרוב או הרחוק. קצבת נכות קבועה תתקבל כאשר מצב המטופל יציב וידוע עתידו. גמלה זו משולמת בכמה אופנים. עבור מי שנכותו בת 9-19 אחוזים- משולמת באמצעות מענק חד-פעמי; עבור מי שנכותו בת 20 אחוזים ויותר- משולמת כקצבה חודשית. בנוסף, אפשרות לקביעת דרגת נכות, הנקבעת לפי אחוז הנכות הרפואית אשר מקנה גם היא קבלת קצבה מסוימת. גובה תשלום קצבה זו נקבעת לפי שכרו של המבוטח ברבע השנה שקדמה לפגיעה, בסך של כ-75 אחוזים מסך שכר זה.

סוג גמלה נוסף הוא גמלת התלויים, המשתלמת באמצעות קצבת תלויים לשאיריו (יורשיו) של נפגע אשר נהרג בעקבות פגיעה בעבודה. גמלת התלויים משולמת לאלו אשר היו תלויים בו בפרנסתו בזמן שבו נהרג. ישנה גם קצבה המשתלמת לאלמנה צעירה בטווח הגילים 40-50, ושאין לה ילדים. כמו כן ישנם גם הוצאות ריפוי, הכוללות ימי אשפוז ושיקום רפואי, אשר משתלמות לנפגעים לו על ידי קופות החולים. קופות החולים מקבלות כמובן את התשלום מהמוסד לביטוח לאומי.

זכאות נוספת וחשובה לא פחות היא זכאות לשיקום מקצועי לנפגע עבודה, ככל שנקבעה נכותו כבת 10 אחוזים לפחות. וכן, בתנאי כי אינו מסוגל לחזור לעבודתו הקודמת או לעבוד בעבודה אחרת. זכאויות נוספות נגישות הן סיוע כספי בהתאם לחוק ולתקנות כמו סיוע בדיור, שיקום כלכלי, סיוע ברכישת רכב ועוד. זכאויות אלו ניתנות רק עבור דרגת נכות גבוהה יחסית, החל מ-20 אחוזים ויותר, ולפי החלטתו של המוסד לביטוח לאומי.

אם חווית אירוע פגיעה בעבודה עקב תאונת עבודה או מחלת מקצוע, דע כי סביר שהינך זכאי לקבלת גמלאות, קצבאות, כספים רבים ואולי אף קביעת אחוזי נכות. על מנת להבין מעט יותר על התנהלות התביעות ותשלום הקצבאות מול הביטוח הלאומי, צור עימנו קשר ונשמח לסייע.

למימוש הזכויות הרפואיות שלכם חייבים עו"ד- פנו עוד היום לעו"ד הראל יטיב

לשיחת ייעוץ בחינם
צרו איתנו קשר
072-3940742
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!