דמי או ימי מחלה – מהו גובה התשלום לו אתם זכאים?

לשיחת ייעוץ חינם השאירו פרטים כבר עכשיו ונחזור אליכם בהקדם!

למימוש הזכויות הרפואיות שלכם חייבים עו"ד- פנו עוד היום לעו"ד הראל יטיב

לשיחת ייעוץ בחינם
צרו איתנו קשר

תוכן עיניינים:

חוק דמי מחלה נחקק למען עובדים שאינם מסוגלים להגיע לעבודתם מפאת מחלה ועקב כך מפסידים משכרם. לפי החוק מעסיקים מחויבים לשלם לעובדיהם שכר חלקי בעד אותה תקופה בה נאלצו להיעדר מהעבודה בגין המחלה.

כל העובדים במשק הישראלי זכאים לתשלום דמי מחלה בעד 18 ימי מחלה בשנה, בתנאי שלא צברו ימים שלא נוצלו בשנים עברו. עובדים זכאים לצבור עד 90 ימי מחלה. מעסיקים לא מחויבים לשלם בעד ימים שלא נוצלו על ידי העובדים. כדי שהעובדים יקבלו את תשלום דמי המחלה המגיע להם, עליהם להודיע למעסיקים על כך שחלו לא מעבר לשלושה ימים, החל מהיום הראשון שבו לא יכלו להגיע לעבודתם.

על העובדים להציג למעסיקיהם אישור רפואי אודות המחלה שיכלול את מספר ימי המחלה שבגינם יאלצו להיעדר. אם רופאים קובעים מספר ימי מחלה שאינם מספיקים לצורך החלמה, ישנה אפשרות לבקש בשנית אישור רפואי ולקבל ימי מחלה נוספים.

סכומי התשלום

לאחר תיקון חוק דמי מחלה (מרץ 2011) נקבע כי בעד יום המחלה הראשון אין משלמים כסף, בעד היום השני והשלישי מעסיקים משלמים 50% משכר העובדים ובעד יום המחלה הרביעי משלמים 100% מהשכר. חוק זה אינו תקף לגבי עובדים תחת הסכמים קיבוציים, עובדי מדינה או עובדים תחת חוזי העסקה שמציינים אחרת.

מועדי תשלום

מעסיקים שמקבלים לידיהם אישור מחלה במועד המבוקש צריכים לשלם דמי מחלה בתאריך בו משולמת משכורתם של העובדים, בעבור אותם ימים אילו עבדו בהם ולא חלו. במקרים בהם עובדים מגישים את האישור הרפואי במועד מאוחר יותר מזה הדרוש, דמי המחלה ישולמו להם לפי המועד בו הגישו אותו.

במידה שמעסיקים לא משלמים דמי מחלה או שהם משלמים אותם אך במועד מאוחר, נחשב הדבר כהלנת שכר ועובדיהם זכאים להגיש נגדם תביעת פיצויים.

מקרים לתשלום דמי מחלה

פרט לימי מחלה להם זכאים העובדים בעבור עצמם כאשר הם חולים, החוק מאפשר תשלום דמי מחלה עבור מקרים נוספים:

מחלת ילד

עובדים רשאים להיעדר מעבודתם בגין מחלת ילד (מתחת לגיל 16) עד לשמונה ימים בשנה ולקבל בעבורם דמי מחלה שמשולמים על חשבון ימי המחלה הצבורים המגיעים להם. תשלום זה יינתן בתנאי שבן/בת הזוג אינם נעדרים מהעבודה בגלל אותה סיבה. במקרים של הורה יחיד או שהילד נתון בחזקתו הבלעדית, העובד זכאי ל-12 ימי מחלה כאלה.

בדיקות היריון/לידה – עובדים שנשותיהם בהיריון או בשעת הלידה עצמה זכאים לנצל עד שבעה ימי מחלה על מנת שיוכלו ללוות אותן לטיפולים שונים, לבדיקות למעקב היריון או להיות נוכחים בלידה.

מחלת בני זוג – אם בני הזוג חולים ותלויים באחר לצורך תפקוד, העובדים זכאים לשישה ימי מחלה בשנה, בתנאי שילדיהם לא ניצלו את ימי המחלה המגיעים להם בעבור מחלת הורה.

מחלת הורה – עובדים שהוריהם בני 65 ומעלה וחולים ותלויים בזולת, זכאים לשישה ימי מחלה, ובלבד שאחיהם לא נעדרו מהעבודה בגלל אותה סיבה.

ימי מחלה בעקבות ניתוחים פלסטיים

חוק דמי מחלה לא מבחין בין מצבים של אי כושר עבודה, כלומר האם הם נגרמו מרצון או מהכרח לעבור הליכים רפואיים. חוק זה מכוון לעובדים שנמצאים בחופשת מחלה בגין ניתוחים פלסטיים/קוסמטיים שנעשו מתוך בחירה אישית. הם זכאים לדמי מחלה עבור ימי מחלה הקבועים בחוק.

מתוך דברים אלה עולה כי כל מצב בו עובד אינו מסוגל לעבוד בשל בעיה בריאותית, ללא כל תלות באם זה ניתוח מתוך הכרח או מתוך בחירה אישית, מזכה אותו בדמי מחלה.

ראו גם:

מימוש זכויות נפגעי תאונות בעבודה – מה היא פגיעה בעבודה על פי הדין?

קצבת נכות במקרים של פגיעה בעבודה

למימוש הזכויות הרפואיות שלכם חייבים עו"ד- פנו עוד היום לעו"ד הראל יטיב

לשיחת ייעוץ בחינם
צרו איתנו קשר
072-3940742
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!