גמלת נכות מהעבודה

לשיחת ייעוץ חינם השאירו פרטים כבר עכשיו ונחזור אליכם בהקדם!
לשיחת ייעוץ חינם
צרו איתנו קשר

מאמר גמלת נכות זמנית מעבודה, היא גמלה המשולמת למי שהוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי, כנפגע מתאונת עבודה ונותרה לו נכות זמנית עקב פגיעה זו. כלומר, המוסד לביטוח לאומי סבור כי מדובר במצב חולף ולא בפגיעה קבועה.

במצב זה, מקבל המבוטח קצבה חודשית זמנית, או מענק חד פעמי ובאפשרותו לבקש בחינה מחדש של מצבו לאחר תקופה מסוימת. קבלת גמלת נכות זמנית מעבודה, דורשת מן המבוטח להגיש תביעה אל סניף המוסד לביטוח לאומי, אליו הוא שייך.

מהי תאונת עבודה?

המוסד לביטוח לאומי, מגדיר בצורה ברורה וחד משמעית מהי פגיעה מעבודה, אשר יכולה לזכות בגמלת נכות מעבודה, כאשר בין היתר, קובעות תקנות המוסד לביטוח לאומי כי תאונת עבודה תהיה אחד מאלו:

תאונה אשר התרחשה במקום העבודה, לרבות במקום בו שוהים העובדים בהפסקה – הפגיעה יכולה להתרחש עקב העבודה, אך לא בהכרח ובלבד כי לנפגע לא היה חלק בגרימת הפגיעה.

התאונה התרחשה בדרך מביתו של הנפגע, אל מקום העבודה או להפך – ובתנאי כי הנפגע לא סטה סטייה של ממש מדרכו הרגילה, אלא אם עשה כן לשם מילוי חובתו כלפי המעסיק.

זימון לוועדה רפואית

מבוטח אשר הגיש תביעה לגמלת נכות זמנית מעבודה, יקבל זימון להופיע בפני וועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי. בוועדה יושבים רופא ומזכיר אשר רושם פרוטוקול של הוועדה, על מנת לשמור על זכויות המבוטח. במסגרת הוועדה הרפואית, בוחן הרופא את המסמכים אשר הגיש המבוטח עם התביעה, שואל את המבוטח שאלות שונות לגבי פגיעתו וכן עורך במרבית המקרים, גם בדיקה גופנית על מנת לבחון את מצבו הפיזי של המבוטח באותה העת.

המבוטח רשאי להגיש עם התביעה, או ביום הוועדה, מסמך נוסף המפרט את מגבלותיו הרפואיות, כאשר רבים מן המבוטחים עושים כן על מנת שיוכלו להסביר ביתר קלות את מצבם, בפני רופא הוועדה.

על פי הנתונים הנזכרים מעלה, תקבע הוועדה הרפואית, האם נותרה למבוטח נכות כתוצאה מפגיעתו בעבודה, האם מדובר בנכות זמנית או צמיתה ואם כן, באיזו דרגה. על פי דרגת הנכות, ייקבע האם המבוטח יקבל מן המוסד לביטוח לאומי, גמלה חודשית, או מענק כספי חד פעמי.

הגשת ערר על החלטת הוועדה הרפואית

המבוטח רשאי להגיש ערר על החלטות הוועדה הרפואית והערר יוגש אל הוועדה הרפואית לעררים. הערר חייב להיות מוגש בכתב ועליו להיות מנומק היטב. כמו כן, יש להגישו ככלל, בתוך 30 יום ממועד קבלת ההודעה על החלטת הוועדה הרפואית בתביעה.

הוועדה הרפואית לעררים, הכוללת בדרך כלל 3 רופאים, רשאית להשאיר את החלטת הוועדה הרפואית הראשונה על כנה, לשנותה או לבטלה. החלטתה היא סופית ולא ניתן לערער עליה, אלא בשאלה משפטית בלבד (זאת בשונה משאלה עובדתית) בפני בית הדין האזורי לעבודה.

היה והמבוטח לא היה מיוצג על ידי עורך דין בעת הגשת התביעה, מומלץ בשלב זה לפנות אל עורך דין מומחה, אשר יחווה דעתו בדבר סיכויי קבלת הערר ואם סבר כי יש מקום להגשת ערר, ינסחו באופן מקצועי וממוקד וייצג את המבוטח בפני הוועדה.

Table of Contents

לשיחת ייעוץ חינם
צרו איתנו קשר

אודותינו

אתר זכויות – www.ioh.org.il הוקם מתוך צורך עמוק ליידע את הציבור בכל הנוגע למחלות תעסוקתיות, תאונות עבודה ומימוש זכויות העובדים הנפגעים מהן. אנו מספקים מידע אמין, מקצועי וברור לכל מי שזקוק לייעוץ בנושאים אלו.

הסיכונים במקצועות ובעיסוקים השונים בהם אנו עוסקים הינם רבים ומגוונים, אך עם זאת, לעתים קרובות המודעות לנושא מצומצמת ביותר. אנו סבורים שעל כל עובד לדעת מהי תאונת עבודה או מחלת מקצוע, למה הוא זכאי על פי חוק, וכיצד הוא יכול להשיג פיצויים בעקבות תאונה או מחלה במסגרת עיסוקו.

אתר זכויות מיועד לכל העובדים באשר הם, בין אם הם עברו תאונת עבודה, לקו במחלה, או סיימו את שנות העבודה שלהם וכעת מתמודדים עם מחלה הקשורה לעיסוקם. מלבד מידע רב ומקיף בנושאי מחלות עבודה וסיכונים מקצועיים שונים, תוכלו למצוא באתר זה פסקי דין משנים קודמות, דרכים למימוש זכויות, הסבר אודות קצבאות וביטוח לאומי, ועוד מידע חיוני וחשוב.

התקשרו עכשיו
דילוג לתוכן